Kokybiškas teisėkūros procesas – įgalinta visuomenė

Teisėkūra.

Projektu siekiame stiprinti įrodymais grindžiamą teisėkūros proceso stebėseną ir advokaciją socialinių ir ekonominių santykių srityje, siekiant pagerinti teisėkūros proceso skaidrumą ir valdžios institucijų atskaitomybę. Projektas skirtas spręsti visuomenės problemas, susijusias su sisteminiais teisėkūros proceso trūkumais. Didelis teisėkūros intensyvumas, dažna įstatymų kaita, teisės aktų priėmimas skubos arba ypatingos skubos tvarka, netinkamas teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, teisėkūros skaidrumo ir viešumo stoka pakerta teisinio reguliavimo kokybę, pasitikėjimą valstybe, pilietinės visuomenės įsitraukimą. Projekto tikslinės grupės yra dirbantieji, savarankiškai dirbantys, socialiai jautrios grupės, vartotojai ir nuosavybės teisių turėtojai, dėl kurių socialinio ir ekonominio reikšmingumo ir jautrumo skaidrus ir kokybiškas teisėkūros procesas yra itin svarbus užtikrinant jų laisves ir teises.

Įgyvendinsime devynias teisėkūros proceso stebėsenos iniciatyvas ir paruošime devynias ataskaitas, parengsime teisėkūros proceso kokybės švieslentę, kuri suteiks patogų ir patrauklų įrankį įvertinti teisėkūros iniciatyvų atitikimą teisėkūros principams ir taisyklėms, pateiksime pasiūlymus dėl teisėkūros proceso tobulinimo, įgyvendinsime advokacijos ir komunikacijos kampanijas. Didinsime tikslines grupes atstovaujančių PVO ir NVO informuotumą apie jiems aktualių teisėkūros procesų būklę ir skatinsime jų aktyvesnį įsitraukimą. Projekto trukmė – trys metai.

Ką nuveikėme?

Teisėkūra „Ekonomika šiandien“ laidoje :

  • Laidoje kalbėjome apie teisėkūros broką priimant 1500 ha miško ūkio paskirties žemės ribojimą.
  • Laidoje pateiktas komentaras/pozicija apie teisėkūros broką nustatant miško ūkio paskirties žemės ploto ribojimą.
  • Laidoje pateiktas komentaras/pozicijas apie ex post teisės aktų vertinimą.
  • Laidoje svarstėme teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo problemas.
  • Laidoje pateiktas ekspertinis teisės aktų dėl PVM ir minimalaus mėnesinio atlyginimo vertinimas.
  • Laidoje pateiktas ekspertinis teisės aktų dėl naujos automobilių registravimo tvarkos vertinimas.
  • Laidoje pateiktas ekspertinis teisės aktų dėl grynųjų prieinamumo didinimo Lietuvos piliečiams vertinimas.

Kiti susiję darbai:

Projektą Finansuoja:

 

 

 

 

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Daugiau info:

https://apf.lt/

https://eeagrants.org/