Kokybiškas teisėkūros procesas – įgalinta visuomenė

Projektu siekiame stiprinti įrodymais grindžiamą teisėkūros proceso stebėseną ir advokaciją socialinių ir ekonominių santykių srityje, siekiant pagerinti teisėkūros proceso skaidrumą ir valdžios institucijų atskaitomybę. Jis skirtas spręsti visuomenės problemas, susijusias su sisteminiais teisėkūros proceso trūkumais.

Didelis teisėkūros intensyvumas, dažna įstatymų kaita, teisės aktų priėmimas skubos arba ypatingos skubos tvarka, netinkamas teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, teisėkūros skaidrumo ir viešumo stoka pakerta teisinio reguliavimo kokybę, pasitikėjimą valstybe, pilietinės visuomenės įsitraukimą. Projekto tikslinės grupės yra dirbantieji, savarankiškai dirbantys, socialiai jautrios grupės, vartotojai ir nuosavybės teisių turėtojai, dėl kurių socialinio ir ekonominio reikšmingumo ir jautrumo skaidrus ir kokybiškas teisėkūros procesas yra itin svarbus užtikrinant jų laisves ir teises.

Įgyvendinsime devynias teisėkūros proceso stebėsenos iniciatyvas ir paruošime devynias ataskaitas, parengsime teisėkūros proceso kokybės švieslentę, kuri suteiks patogų ir patrauklų įrankį įvertinti teisėkūros iniciatyvų atitikimą teisėkūros principams ir taisyklėms, pateiksime pasiūlymus dėl teisėkūros proceso tobulinimo, įgyvendinsime advokacijos ir komunikacijos kampanijas. Didinsime tikslines grupes atstovaujančių PVO ir NVO informuotumą apie jiems aktualių teisėkūros procesų būklę ir skatinsime jų aktyvesnį įsitraukimą. Projekto trukmė – trys metai.

Ką nuveikėme?

Pateikėme teisėkūros tobulinimo pasiūlymų paketą.
Užduotis naujam Seimui – atkurti įstatymų leidybos kultūrą

Teisėkūra pasiūlymai

Pateikėme pasiūlymus Vyriausybei dėl reguliacinės naštos mažinimo, verslo priežiūros efektyvinimo, darbo rinkos sąlygų gerinimo, investicijų apmokestinimo pakeitimų.

Pateikėme teisėkūros stebėsenos ataskaitą „Formalus taisyklių laikymasis kenkia teisėkūros kokybei

Parengėme studiją „Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas teisėkūros procese“.  

Autoriniai straipsniai žiniasklaidos priemonėse

Siekdami atkreipti gyventojų dėmesį į tai, kad nekokybiška teisėkūra kainuoja parengėme straipsnius: „Plaktukas visada ras vinį“ (IQ žurnalas), „Už norą įsiteikti rinkėjams sumokame visi“ (15min.lt), „Teisėkūros alchemija – paauksuota rangovų atsakomybė“ (sa.lt), „Našta ir jums, ir statybininkams“(IQ žurnalas), „Vežimas prieš arklį“ (IQ žurnalas).

Įžvalgos, kaip didesnis dėmesys teisėkūrai ir įstatymų kokybei kurtų didesnę gerovę, bei pasiūlymai nugulė šiuose autoriniuose tekstuose: „Priemonė, kuriai reikia mažiausiai pinigų, bet daugiausia valios“ (delfi.lt), „Kaip panaikinti sviesto sviestavimą valdžios institucijose?“ (lrt.lt), „Kopimas į kalnus su našta“ (vz.lt), „Didesnis biudžetas su mažesne našta?“ (aina.lt), „Apie dviguba bausme virtusį karantiną“ (vz.lt), „Kaip kambaryje nepastebėti dramblio“ (lrytas.lt), „Valstybė ir pilietis: tarnauti ar viešpatauti?“ (bernardinai.lt), „Pradedamos viešojo administravimo reformos matu turi tapti kuriama vertė piliečiams“ (lrt.lt).

Projekto įgyvendinimo metu buvo išplatinti pranešimai spaudai: „Lietuvos laisvosios rinkos institutas: priemonės, kurios pateisintų Vyriausybės išsikeltus tikslus“; „LLRI: daugiau kaip pusė įstatymų priimami neapgalvojus jų poveikio“; „LLRI apie augantį priimamų įstatymų skaičių: alternatyvos nepriimti politikai nė nesvarsto“.

Kokybiškos teisėkūros klausimai Žinių radijo laidoje „Ekonomika šiandien“ :

 • Laidoje kalbėjome apie teisėkūros broką priimant 1500 ha miško ūkio paskirties žemės ribojimą;
 • Laidoje pateiktas komentaras/pozicija apie teisėkūros broką nustatant miško ūkio paskirties žemės ploto ribojimą;
 • Laidoje pateiktas komentaras/pozicijas apie ex-post teisės aktų vertinimą;
 • Laidoje svarstėme teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo problemas;
 • Laidoje pateiktas ekspertinis teisės aktų dėl PVM ir minimalaus mėnesinio atlyginimo vertinimas;
 • Laidoje pateiktas ekspertinis teisės aktų dėl naujos automobilių registravimo tvarkos vertinimas;
 • Laidoje pateiktas ekspertinis teisės aktų dėl grynųjų prieinamumo didinimo Lietuvos piliečiams vertinimas;
 • Laidoje pristatėme teisėkūros stebėsenos analizę, jos rezultatus aptarėme su Valstybės kontrolieriumi Mindaugu Macijausku;
Nekokybiška teisėkūra

Pokalbis su su Valstybės kontrolieriumi Mindaugu Macijausku.

 • Laidoje kalbėjomės apie Vyriausybės planus gerinti teisėkūros kokybę. Pokalbyje dalyvavo Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras; 
 • Laidoje aptartas teisės aktų poveikio vertinimas. Pokalbyje dalyvavo Vyriausybės strateginės analizės centro vyriausiasis analitikas Saulius Kotyla. 

Iš viso buvo sukurta 12 autorinių radijo laidų „Ekonomika šiandien”, kuriose aptarėme teisėkūros kokybę, problemas, su kuriomis susiduria gyventojai ir įmonės, būdus ir pasiūlymus situaciją keisti. Teisėkūros stebėsenos ataskaitose minimos problemos buvo aptartos 25 autorinės radijo rubrikos „Stebime valdžią“ pristatymuose. 

Kiti susiję darbai:

Laida „Aukso amžius“;

 • Straipsnis naujienų portale delfi.lt „Įvertino naują automobilių registravimo tvarką „Regitroje“: žalą patiria dirbantys sąžiningai, o atsakingų – nėra“; 
 • Komentaras radijo stočiai „Pūkas“ apie tai, kodėl priimant teisės aktus, yra svarbu vertinti galimas teisinio reguliavimo alternatyvas;
 • Komentaras naujienų portalui vz.lt straipsniui „Mokesčių mokėtojai – teisėkūros pinklėse“;
 • Komentaras naujienų portalui vz.lt straipsniui „DK pakeitimai: statybų rangovai tapo atsakingi už algas, kurias darbuotojams moka subrangovai“; 
 • Komentaras naujienų portalui vz.lt straipsniui „Taikė transporto sektoriui, o mokėti atlyginimus grynaisiais uždraudė visiems“. 

Projektą finansuoja:

 

 

 

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Daugiau informacijos rasite čia: https://apf.lt/; https://eeagrants.org/.