#Leiskiteveikti

Siekiant minimizuoti pandemijos sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes reikia leisti žmonėms ir verslui veikti ir netrukdyti priimti greitus bei lanksčius sprendimus. Vis dar egzistuoja daug reguliavimų ir biurokratijos, kurie trukdo šiandien žmonėms atsiliepti į pasikeitusius kitų žmonių poreikius, išspręsti iškilusias problemas ir laiku pagelbėti sau, šeimai, bendruomenei ar savo darbuotojams ir klientams.

Nereikalingų reguliavimų ir biurokratinių reikalavimų atsisakymas leistų:

  • sumažinti prekių ir paslaugų kainas;
  • atsirasti naujoms prekėms ir paslaugoms, greitai reaguojant į žmonių poreikius;
  • žmonėms vėl dirbti, jei dėl krizės neteko darbo, pajamų ar nedirbo iki tol;
  • daugiau užsidirbti;
  • susikurti naujiems verslams;
  • sumažinti valstybės išlaidas pertekliniam reguliavimui ir optimizuoti funkcijas.

Žinodami, kad šiuo metu visi, ypač valdžios institucijos, turi didelį krūvį apdoroti informaciją, susisteminti ir parengti sprendimus, LLRI ekspertai padeda žmonėms, verslui ir valdžios institucijoms.

Siekdami susisteminti informaciją, kokie reguliavimai labiausiai apsunkina žmonių ir įmonių veiklą, parengėme klausimyną ir kviečiame jį užpildyti.

Siekiant minimizuoti pandemijos sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, reikia leisti žmonėms ir įmonėms veikti, susitarti tarpusavyje ir netrukdyti priimti greitus bei lanksčius sprendimus. Vis dar egzistuoja daug reguliavimų ir biurokratijos, kurie pertekliniai, trukdo dirbti, brangiai kainuoja ir reikalauja daug laiko, neleidžia tinkamai atliepti pasikeitusių vartotojų ir darbuotojų poreikių. Jūsų atsakymai į apklausą padės mums suformuluoti argumentuotus pasiūlymus, kad užtikrinti geresnį ūkinės veiklos reglamentavimą ir mažesnę naštą visuomenei.

VYKDYTI APKLAUSĄ