Laisvės debatai

Šie debatai, tai nauja iniciatyva siekianti skatinti etninių mažumų bendruomenių įsitraukimą nagrinėjant aktualiausias socialines, ekonomines bei etines problemas.

Siekiame sudominti ir įtraukti jaunimą į diskusijas apie piliečio teises, atsakomybes, kūrybiškumą, pilietiškumą, moralę, galimybes ir laisvę.

Norime padėti augančiai kartai įtikėti, kad galimybės slypi aplink, todėl jie patys gali aktyviai veikti savo gyvenime ir priimti asmeninį bei bendruomeninį gėrį kuriančius sprendimus.

„Laisvės debatai“ remsis tarptautinius apdovanojimus pelniusiu LLRI vadovėliu „Ekonomika per 31 valandą“ ir ugdymo platforma „Pilietis per 31 valandą“. Tai suteiks prieigą prie pažengusio, interaktyvaus, tarpdisciplininio bei reiškiniais grįsto mokymosi metodo ir padės lengviau įsigilinti į aktualias problemas.

Sieksime glaudžiai bendradarbiauti su aktyviomis vietos bendruomenėmis, NVO ir jaunimo centrais visoje Lietuvoje.

Projekto dalyviams siūlome:

  • Mokymosi medžiagą
  • Debatų temas
  • Išvystytą debatų metodą
  • Apmokymus projekto dalyviams
  • Apdovanojimus debatų dalyviams
  • Veiklos tęstinumą
  • Kitus reikalingus įrankius įgyvendinant debatus

Projektas įgauna pagreitį. Susidomėjai? Parašyk mums.