Daugiau liberalių balsų Europoje

ES pirmininkavimas 726 x 280

Ko siekiame?

Šiuo projektu skatiname liberalių sprendimų priėmimą svarbiausiose Europos Sąjungos viešosios politikos srityse ir liberaliųjų pažiūrų organizacijų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus. Siekiame:

  • sustiprinti liberaliųjų pažiūrų idėjų kalvių pozicijas dalyvaujant ES viešųjų politikos konsultacijų procese;
  • sustiprinti liberaliųjų pažiūrų idėjų kalvių bendradarbiavimą kuriant ir teikiant liberalius sprendimus Europai;
  • paskatinti liberalių sprendimų priėmimą ES.

Kaip veikiame?

  • Nustatome svarbiausias ES viešosios politikos sritis liberalių sprendimų įgyvendinimui.
  • reaguojame į ES viešąsias konsultacijas pasirinktose politikos srityse.
  • bendradarbiaujame su atitinkamomis ES institucijomis.
  • viešai diskutuojame svarbiausiais ES viešosios politikos klausimais Lietuvoje ir visoje Europoje.

Su kuo bendradarbiaujame?

Projektą vykdome kartu su 4Liberty.eu tinklo partneriais Vidurio ir Rytų Europoje. Projektą finansuoja Friedrich Naumann fondas už laisvę.

Ką nuveikėme?

Pateikėme pozicijas ir atsakymus į ES viešąsias konsultacijas:

Parengėme atvirus laiškus dėl svarbiausių ES politikos iniciatyvų: