Apie mus

Kas yra Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI)? LLRI yra privati, pelno nesiekianti, nevyriausybinė organizacija, įsteigta 1990 metais.

LLRI misija yra skleisti ir įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas.

Tiksliausiai institutą būtų galima vadinti užsienyje itin paplitusiu think tank vardu, lietuviškai – smegenų centru, idėjų fabriku, viešosios politikos institutu ir panašiais vardais. Instituto siekis yra padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas valstybės aparatą.

Ką veikia LLRI? LLRI yra nevyriausybinė organizacija, mūsų skleidžiamos idėjos ir darbai yra paremti austrų ekonomikos mokyklos principais ir vertybėmis. Giname viešąjį interesą ir siekiame viešosios naudos.

LLRI atlieka tyrimus reikšmingais ekonomikos ir jos politikos klausimais, kuria reformų koncepcijas, rengia įstatymų ir jų projektų ekspertizes. Institutas taip pat atlieka sociologines apklausas, leidžia ekonominę literatūrą, rengia konferencijas, seminarus, paskaitas. Švietėjiški darbai yra neatsiejama instituto veiklos sritis – tam, kad laisvosios rinkos idėjos taptų Lietuvos visuomenės gyvenimo dalimi.

LLRI misija – skleisti laisvosios rinkos idėjas – skatina institutą efektyviai naudotis visomis viešumo priemonėmis. Palaikome glaudžius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis. Siekdami pateikti savo mintis tinkamu laiku ir tinkamu būdu, nuolat atrandame naujų informacijos sklaidos formų. Mūsų balsas yra gerai girdimas, o per 26 veiklos metus matome, kad individo laisvės ir laisvosios rinkos idėjos tampa žmonėms artimos ir reikalingos.

Finansinė nepriklausomybė yra esminė sąlyga mūsų misijai įgyvendinti, todėl lėšas darbams telkiame iš privačių šaltinių: tarptautinių fondų, fizinių asmenų.  Žmonės, kurie išpažįsta tas pačias vertybes ir skiria savo išteklius joms įtvirtinti, daro mūsų veiklą stiprią ir nenutrūkstamą. Daugiau apie mūsų rėmėjus čia.

Prisidėkite prie mūsų veiklos ir Jūs!

Daugiau apie LLRI

Kas yra austrų ekonomikos mokykla?

Ką nuveikėme per metus?

Ką gyventojai apie mus mano?

Kokia LLRI atsiradimo istorija?

excellence-horz