Gyventojų nuomonė apie LLRI

2014 m. rugsėjį bendrovė Spinter tyrimai atliko reprezentatyvų gyventojų nuomonės tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, ar žmonės žino Lietuvos laisvosios rinkos institutą (LLRI) ir kaip jį vertina. Tyrimo metu buvo apklausta 1010 gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus iš visos Lietuvos.

LLRI yra plačiai žinomas. 45 proc. apklaustųjų teigia girdėję apie Lietuvos laisvosios rinkos institutą. Daugumos institutą žinančių respondentų nuomone, LLRI atlieka tyrimus ekonomikos klausimais (61 proc.), rengia konferencijas, seminarus, paskaitas (55 proc.). 50 proc. manymu, LLRI viešai pasisako aktualiais ekonominiais klausimais.

Gyventojai pritaria LLRI idėjoms. Išgirdę LLRI atstovų pasisakymus, 53 proc. institutą žinančių respondetų pritaria išsakytoms mintims (1 proc. pritaria visada ir 52 proc. dažniausiai pritaria).

Daugiau kaip pusė respondentų žino, kad LLRI siekia laisvos rinkos idėjų įgyvendinimo. 55 proc. LLRI žinančiųjų laikosi nuostatos, kad LLRI atstovauja laisvosios rinkos idėjoms. 29 proc. paminėjo visų Lietuvos piliečių interesus.

Už tyrimą dėkojame UAB Spinter tyrimai.

2011 m. LLRI žinomumo tyrimą rasite čia.