Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja Viešosios įstaigos „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“ tinklalapio (toliau – tinklalapis, tinklalapio administratorius ) ir paramos teikėjo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

1.2 Tinklalapyje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad tinklalapio administratorius juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.3 Mes priimame paramą iš fizinių asmenų, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

 1.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Tinklapio administratorius vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.3 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.4 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  Tinklapio administratorius gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė,  elektroninio pašto adresas ir kita tinklapio registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 Jūsų paramos priėmimui;

2.2.2 informavimui apie paramos gavimą ir kitą veiklą, susijusią su paramos teikimu ir panaudojimu;

2.2.3 spręsti iškilusius klausimus, susijusius su paramos teikimu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 1. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Kitu atveju, mes pasiliekame teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis tinklapiu.

 1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu llri@llri.lt arba telefonu, nurodytu tinklalapio “Kontaktai” skiltyje.

 1. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“), kurią naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

 1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 Tinklalapio administratorius turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami tinklalapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Aukojimo sąlygos

 1. Paaukoti pinigai grąžinami, jeigu paramos davėjas kreipiasi į Viešąją įstaigą „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“ dėl paramos grąžinimo kaip įmanoma  greičiau, bet ne vėliau nei 2 mėnesiai po paramos gavimo, kol tinklalapio administratorius nepradėjo naudoti paramos lėšų savo misijai ir projektams įgyvendinti. Prašymas laisva forma grąžinti suteiktą paramą siunčiamas el. Paštu: llri@llri.lt
  2. Aukojimo formoje nurodytu el. paštu bus siunčiami padėkos raštai, nuveiktų darbų apžvalgos bei aktualios naujienos.
 2. Portalo administracija įsipareigoja neperduoti el. pašto adresų ir kitų asmens duomenų trečiosioms šalims ir garantuoja duomenų saugumą.
  4. Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų duomenų tikrumu, aukojamų lėšų skaidrumu.
 3. Suteikta parama naudojama pagal Labdaros ir paramos įstatymo, kitų paramos gavimą ir panaudojimą reglamentuojančių norminių teisės aktų, Paramos gavėjo steigimo dokumentų reikalavimus. Parama naudojama tik Viešosios įstaigos „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“ įstatuose nurodytoms veiklos sritims.
 4. Aukojimo formoje paramos davėjui pasirinkus paramos būdą Kasmėnesinė parama“, parama nuo paramos davėjo sąskaitos nurašoma kiekvieną mėnesį. Norėdamas nutraukti paramos teikimą paramos davėjas turi informuoti Viešąją įstaigą „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“ el. paštu llri@llri.lt.
  9. Portalo administracija pasilieka teisę keisti taisykles.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums llri@llri.lt.