Jaunas ir pilietiškas

5–8 kl. integruoto socialinio ugdymo vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“

Lietuvoje vykstantis Bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimas remiasi tarpdalykine integracija. Ugdymo vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“ atliepia šią darbo su mokiniais metodiką ir siūlo integruoti ekonomiką ir verslumą, pilietiškumą bei dorinį ugdymą (etiką) per geografijos, istorijos ir kitas disciplinas. Itin svarbu, kad integracija pamokose vyktų žinias siejant su realaus pasaulio aktualijomis bei asmenine mokinio patirtimi. Atliepdami švietimo bendruomenės poreikį atnaujinti socialinio ugdymo mokymo(si) medžiagą, siekiame užtikrinti kokybišką ir inovatyvų socialinio sąmoningumo ugdymą pasitelkiant reiškiniais grįsto ugdymo(si) metodą. „Jaunas ir pilietiškas“ nuo šiol papildytas pratybų sąsiuviniu 5–6 ir 7–8 kl. moksleiviams!

Programoje moksleiviai kviečiami nagrinėti aktualius socialinius reiškinius (pvz., darbas, skurdas, ekologija, mainai, vartojimas) iš asmeninės, bendruomeninės ir globalios perspektyvų.

Integruoto socialinio ugdymo vadovėlio 5–8 kl. tikslai:

  • Siekiame, kad pilietinis ugdymas vyktų per patirtį ir išgyvenimus remiantis reiškiniais grįstu ugdymo metodu.
  • Norime padėti mokyklų mokytojams mokantiems 5-8 kl. mokinius skatinti socialinį ir pilietinį aktyvumą bei ekonominį raštingumą.
  • Siekiame padėti mokytojams ugdyti laisvą, socialiai ir visuomeniškai atsakingą jauną žmogų.
  • Norime atskleisti etikos, ekonomikos ir pilietiškumo tarpusavio darną ir jos svarbą atsakingos asmenybės raidai.

„Jaunas ir pilietiškas“ vadovėlio struktūra:

Vadovėlį sudaro 12 pamokų. Kiekviena pamoka parengta taip, kad jos aktualumas ir sudėtingumas atitiktų mokinių amžiaus grupę  bei socialinę ir kognityvinę raidą.

  • Kiekvienoje vadovėlio temoje yra aprašoma rekomenduojama dėstymo eiga.
  • Kiekviena tema parengta atliepiant Bendrąsias ugdymo programas.
  • Kiekviena tema sudaryta iš 3 ar daugiau fragmentų.
  • Temos fragmentai parengti taip, kad aptariama problema apimtų asmeninę, bendruomeninę ir globalią perspektyvas.
  • Kiekvienas fragmentas turi skirtingą trukmę ir gali trukti nuo 15 min. iki 30 min.
  • Kiekviena tema turi medžiagą apibendrinantį infografiką.

Kada ir kur medžiaga bus pasiekiama mokytojams ir moksleiviams?

Visa medžiaga yra pasiekiama emapamokos.lt platformoje. Instrukciją mokytojams rasite čia. Instrukcija visiems, norintiems prisijungti prie vadovėlio, yra čia.

Integruoto socialinio ugdymo vadovėlio 5-8 kl. „Jaunas ir pilietiškas“ metodologines gaires galite atsisiųsti čia.

Dr. Agnės Liubertaitės-Amšiejės metodologinių gairių recenziją rasite čia

Prof. Alfredo Bumblausko integruoto socialinio ugdymo vadovėlio 5–8 kl. „Jaunas ir pilietiškas“ recenziją rasite čia

Donato Puslio integruoto socialinio ugdymo vadovėlio 5–8 kl. „Jaunas ir pilietiškas“ recenziją rasite čia

Gintaro Intos integruoto socialinio ugdymo vadovėlio 5–8 kl. „Jaunas ir pilietiškas“ recenziją rasite čia

Pratybas „Jaunas ir pilietiškas“ gali rasti čia

Vadovėlis jau pasiekė mokytojus!

2023 m. vasario mėnesį susirinko dvidešimt penki geografijos, istorijos, etikos, ekonomikos mokytojai iš visos Lietuvos į mūsų seminarą Vilniuje, kurio metu supažindinome juos su vadovėliu, metodika, e-platforma bei paruošėme pilotui. Jie tapo ne tik šio inovatyvaus integruoto vadovėlio pilotais, bet ir bendrakūrėjais. 

Pavasarį ir rudenį vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“ keliavo po Lietuvą, aplankė net dešimties (Ignalina, Jonava, Kaunas, Klaipėda, Prienai, Šauliai, Ukmergė, Utena, Vilnius ir Visaginas) miestų ir miestelių švietimo centrus, vienijančius šimtus šalies istorijos, geografijos ir etikos mokytojų. Specialiai mokytojams buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės apie integruotą socialinį mokymą(si) ir vadovėlio galimybes. 

Atsiliepimai:

„Vienas malonumas būtų dirbti, jei visi vadovėliai būtų taip profesionaliai parengti ir pristatyti. Labai laukiu kuo greičiau vadovėlį „Jaunas ir pilietiškas“ išbandyti praktiškai.“

„Atvykome su didžiuliu lūkesčiu. Vadovėlio medžiaga šiuolaikiška, atitinka jauno žmogaus lygį ir dabartines aktualijas.“

„LLRI ir jūsų veikla man yra šių metų atradimas. Nežinojau, kad tiek daug dirbate su švietimu ir iš tiesų stebina jūsų vadovėliai. Labai laukiame pasirodysiančios medžiagos.“

 

Projekto partneriai:

Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.