Taryba

LLRI taryba, kaip patariamasis organas, veikia nuo 2002 m. Jos nariai ne tik pritaria instituto misijai, bet ir aktyviai prisideda prie jos įgyvendinimo – svarsto jau vykdomas ir įvertina naujas iniciatyvas, taip pat ir siūlo naujus projektus.


Elena Leontjeva

LLRI tarybos pirmininkė

Gintautas Bartkus

Advokatų kontoros TARK GRUNTE SUTKIENE partneris, valdybos pirmininkas

Vytautas Bučas

AB „Invalda privatus kapitalas" valdybos pirmininkas


Giedrius Dusevičius

UAB Digital Audio partneris, UAB Vilniaus Vystymo Kompanijos Valdybos pirmininkas

Arturas Feiferas

„RRB Bank“ direktorių tarybos narys

Juozas Kabašinskas

„COGNAC boutique" parduotuvės savininkas


Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas

Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras

Dr. Virginijus Kundrotas

Baltijos vadybos plėtros asociacijos prezidentas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentas, Adizes instituto viceprezidentas

Dainius Pupkevičius

UAB „KPMG Baltics“ Rizikos konsultacijų skyriaus vadovas


Prof. dr. Paulius Subačius

Lietuvos katalikų mokslo akademijos Centro valdybos pirmininkas

Egidija Vaicekauskienė

ŽŪB „Nematekas“ direktorė

Dr. Šarūnas Nedzinskas

Kreditų vadybos paslaugų bendrovės „Lindorff“ Baltijos šalių Bankų paskolų portfelių valdymo vadovas