Taryba

LLRI taryba, kaip patariamasis organas, veikia nuo 2002 m. Jos nariai ne tik pritaria instituto misijai, bet ir aktyviai prisideda prie jos įgyvendinimo – svarsto jau vykdomas ir įvertina naujas iniciatyvas, taip pat ir siūlo naujus projektus.


Elena Leontjeva

LLRI tarybos pirmininkė

Arturas Feiferas

„Belinvestbank“ direktorių tarybos narys ir „Victoriabank“ valdybos narys


Dainius Pupkevičius

„KPMG Baltics“ Rizikos konsultacijų skyriaus vadovas

Egidija Vaicekauskienė

„Nematekas“ direktorė

Giedrius Dusevičius

„Digital Audio“ partneris


Gintautas Bartkus

„Deloitte“ Teisinių paslaugų departamento vadovas, partneris

Vysk. Dr. Kęstutis Kėvalas

Telšių vyskupijos koadjutorius vyskupas

Dr. Šarūnas Nedzinskas

„Ooniq“ finansinių priemonių platinimo direktorius


Prof. Dr. Paulius Subačius

Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos vicepirmininkas

Dr. Virginijus Kundrotas

Baltijos vadybos plėtros asociacijos prezidentas, Adizes instituto viceprezidentas

Vytautas Bučas

AB „Invalda privatus kapitalas" valdybos pirmininkas