Video

Rikiuoti:

Kaip nedarbas veikia žmogaus gyvenimą?

Pirmojo Å¡ių metų ketvirčio duomenis skelbianti Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad besiregistruojančių darbo neturinčių asmenų skaičius mažėja, auga darbo jėgos paklausa. Nepaisant to, bedarbių skaičius Å¡iuo metu Lietuvoje siekia beveik 260 tÅ«kst. gyventojų – tai yra 15 proc. visų darbingo amžiaus žmonių. Kai kurių jų galimybes dirbti apribojo dėl koronaviruso paskelbti karantino suvaržymai, kiti stokoja darbo […]


Kokių pokyčių į švietimo sistemą įnešė nuotolinis mokymasis?

Dėl koronaviruso pandemijos paskelbtas karantinas su pertraukomis tęsiasi jau daugiau kai metus. Kartu su juo – ir nuotolinis mokymasis. Å vietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Å iugždinienė yra sakiusi, kad ir Å¡iuos mokslo metus, tikėtina, baigsime prie kompiuterio ekranų. Vieni nuotoliniu mokymusi piktinasi: virtualus mokymasis tėra pamokų imitacija ir tai ateityje turės itin skausmingų pasekmių ne […]


Kokius sunkumus verslui kelia mokesčių lengvatos?

Finansų ministerijos suburtoje Mokestinių lengvatų peržiÅ«ros tarpinstitucinėje darbo grupėje jau prasidėjo diskusijos dėl 790 mln. eurų biudžetui kainuojančių lengvatų likimo. Diskusijų metu bus siekiama iÅ¡gryninti kiekvieno galimo sprendimo dėl mokesčių argumentus ir numatyti tolimesnę mokestinių lengvatų kryptį. Pirmasis taikinys – pelno mokesčio lengvatos. Jam skirtas posėdis įvyks jau kitą savaitę. Kokia Å¡i kryptis bus – […]


Kaip sumažinti verslui tenkančio reguliavimo naštą?

Praėjusią savaitę į pirmąjį posėdį rinkosi geresnio reguliavimo patarėjų taryba, kurios tikslas – teikti pasiÅ«lymus tam, kad verslo priežiÅ«ra taptų lankstesnė, o verslo patiriama naÅ¡ta – mažesnė. Ekonomikos ir inovacijų ministrė AuÅ¡rinė Armonaitė yra sakiusi, kad teoriÅ¡kai Å¡i sritis atrodo neblogai, tačiau praktikoje verslas susiduria su daugybe problemų, nes reikalavimai – chaotiÅ¡ki, neprognozuojami ir dažnai […]


Iš kur kyla meno pridėtinė vertė?

KultÅ«ros ir kÅ«rybinis sektorius laikomas vienu labiausiai nukentėjusių ir paveiktų ekonomikos sektorių COVID-19 pandemijos metu. Daliai jų veikti vis dar neleidžiama, bet pastaruoju metu netylančios kalbos apie galimybes toliau laisvinti kultÅ«ros įstaigoms ir menininkams taikomus apribojimus, rodo iÅ¡augusį visuomenės poreikį menui. Apie tai, kokią pridėtinę vertę žmogui teikia kÅ«ryba ir iÅ¡ jos kylantis santykis su Å¡alia esančiais Å¡iandien, laidoje diskutuoja […]


Ar karantinui pasibaigus visuomenė bus atspari draudimams?

Ä®vairaus pobÅ«džio draudimus ir ribojimus lengviau visuomenė priima ir pateisina krizių metu. Koronaviruso pandemija tai tik patvirtino. Siekiant suvaldyti viruso COVID-19 plitimą ir apsaugoti gyventojų sveikatą bei gyvybę, Vyriausybės visame pasaulyje ėmėsi riboti ne tik gyventojų Å«kinę veiklą ir mobilumą. Perspėjama, kad kai kurios priemonės negrįžtamų pasekmių gali turėti ir visuomenės raidai, ir kiekvienam žmogui […]


Bendruomeniškumas – kai bėda virsta galimybe

1990 m. mÅ«sų gyvenimą pakeitė vienybė: noras gyventi laisvai mokė susitarti ir pasirÅ«pinti bendromis problemomis, atliepti visiems rÅ«pimus iÅ¡Å¡Å«kius. IÅ¡ užmarÅ¡ties ją į Å¡viesą iÅ¡traukė koronaviruso pandemija. Daugiaaukščių skelbimų lentose kaimynai skelbėsi galintys padėti rizikos grupėje esantiems žmonėms, parneÅ¡ti jiems maisto ar vaistų, gyventojai vieni kitiems siuvo ir dovanojo apsaugines veido kaukes, savanoriavo pagalbą teikiančiose […]


Kuriame ketvirtyje vakcinos sulauks teisėkūra?

TeisėkÅ«ra tampa vienu iÅ¡ labiausiai linksniuojamų žodžių politikoje. Niekada anksčiau teisėkÅ«ros kokybės diskusijoms nebuvo skiriama tiek dėmesio. Nors pats klausimo kėlimas jau yra žingsnis pirmyn, konkrečių priemonių dar nematyti. Seimo Å¡imtadienyje nebuvo Å¡vęsta jokių progų, susijusių su teisėkÅ«ros kokybės gerinimu, o ir neseniai Vyriausybės pateiktame Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte nematyti iniciatyvų gerinti teisėkÅ«rą. […]


Kas skatintų įmonių investicijas į veiklos plėtrą?

Esminį ekonominį proveržį Vyriausybė įsipareigoja pasiekti pereidama prie aukÅ¡tesnės pridėtinės vertės kÅ«rimo. Taip pat numatoma skatinti darbo naÅ¡umo augimą, sukurti aplinką, palankią steigti naujas darbo vietas ir plėtoti verslą. Å iems įsipareigojimams įvykdyti investicijų sąlygos ir galimybė investuoti iÅ¡ nuosavų lėšų tampa Lietuvos ekonomikai lemiamos. Apie problemas, kylančias investuojant į veiklos plėtrą, ir apie tam reikalingas […]


„Nematomi“ MMA didinimo padariniai

TipiÅ¡kai kalbant apie minimaliąją mėnesinę algą, akcentuojamas tikslas gerinti mažiausias pajamas uždirbančiųjų padėtį. Tačiau minimaliosios mėnesinės algos didinimo poveikis yra kur kas platesnis. Su ja susietos kai kurios iÅ¡mokos, taip pat padarinius jaučia ir daugiau uždirbantys. Be to, MMA didinimas turi skirtingus padarinius didmiesčiuose ir regionuose. Laidoje dalyvauja „Investuotojų forumo“ vykdomoji direktorė RÅ«ta Skyriene ir […]


Miškų nuosavybės ribojimai – iškraipyta konkurencija ir privilegijos

PrieÅ¡ pusantrų metų priimtas MiÅ¡kų įstatymo pakeitimas sulaukė ne tik kritikos iÅ¡ konkurencijos gynėjų, bet ir Europos Komisijos dėmesio. Pagal įstatyme numatytą ribojimą, vienas ar keli susiję privatÅ«s asmenys negali turėti daugiau kaip 1500 ha miÅ¡ko Å«kio paskirties žemės. Europos Komisija abejoja, ar toks reguliavimas yra pagrįstas. Ä®statymo priėmimo metu abejones kėlė daugybė specialistų, tarp […]


Prekės ženklai ir jų „šliaužianti kontrolė“

Neretai girdime politikus, kalbančius apie tikslą mažinti reguliacinę naÅ¡tą. Taip siekiama gerinti verslo aplinką, tačiau tam svarbu užtikrinti ir atitinkamą reikalavimų įgyvendinimą. Pastarųjų savaičių įvykiai dėl prekės ženklo „Sviestas sviestuotas“, kuris esą galėjo klaidinti vartotoją, parodė, koks neužtikrintumas ir kokie netikėti pavojai vis dar gresia verslui. Å iuo atveju net prieÅ¡ kelis metus įregistruotą prekės ženklą […]