Pilietis per 31 valandą


Socialinis sąmoningumas – tai gebėjimas suprasti visuomenėje vykstančius procesus, jų santykį ir poveikį sau, kitiems ir pasauliui. „Pilietis per 31 valandą“ – tai iniciatyva skirta į politines, ekonomines ir etines problemas pažvelgti ne fragmentiškai, bet iš esmės.  Mokytojai, naudodami medžiagą gali vesti integruotas dorinio ugdymo, pilietinio ugdymo ir ekonomikos pamokas arba pasitelkti ją atskirų pamokų paįvairinimui.

Skurdas, vartotojiškumas, darbas, tarša, nelygybė, sveikata, migracija, socialiniai tinklai, balsavimas, propaganda yra aštrios šių dienų temos, su kuriomis susiduria kiekvienas. Esminis ginklas informacijos ir nuomonių įvairovės kontekste – kritinis, savarankiškas mąstymas. Skatinti tokį mąstymą apie socialines problemas reikia mokyklose, ypač vyresnėse klasėse, kai visuomenės aktualijos tampa asmeniškai svarbios, kai reikia jas suprasti, kad galėtum priimti atsakingus sprendimus, prisidėti prie bendruomenės problemų sprendimo.


Ką rasite „Pilietis per 31 valandą“ medžiagoje?

Kaip atrodys „Pilietis per 31 valandą“ interaktyvus vadovėlis?


KODĖL?

Kodėl geriau gauti 300 eurų atlyginimą nei 300 eurų pašalpą? Kieno gyvybę turėtų saugoti savaeigis automobilis: vairuotojo, vaiko ar to, kuriam didžiausia tikimybė likti gyvam? Ar turėtume atverti savo sienas imigrantams?

Šie ir panašūs klausimai netelpa nei klasės, nei bendrųjų programų, nei disciplinos rėmuose. Norint apie juos kalbėti iš esmės, ne vienpusiškai tenka pasitelkti arčiausiai žmogaus ir jo gyvenimo visuomenėje esančius mokslus. Tai būtų – moralės filosofija, teisė, politologija, ekonomika. Ir jų atitikmenys mokykloje: etika, pilietiškumo ugdymas, ekonomika.

Vien tik ekonominiai argumentai dažnai gali atrodyti ciniški ir nejautrūs. Kalbantys tik apie tai, kaip mažiausiomis sąnaudomis pasiekti geriausio rezultato. Etiniai argumentai atitrūkę nuo realybės. Pavyzdžiui, kad ir kaip moralu ir teisinga iš moralinės pusės atrodytų priimti visus pabėgėlius ar padėti visiems nelaimėliams – to padaryti tiesiog neįmanoma dėl laiko, išteklių, galimybių stokos. Pilietiniai, politiniai, teisiniai aspektai atrodo formalūs ir sausi jei priimi juos kaip duotybę ir neginčytiną tiesą.

Bet visi jie kartu leidžia socialinį reiškinį pamatyti realiame kontekste. Dalykų integracija padeda jungti jau turimas žinias su naujomis, pačiam mokiniui kelti jį dominančius klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Tai motyvuoja būtų smalsiam ne tik klasėje, bet ir už jos durų.

KAM SKIRTA MEDŽIAGA?

Visiems dorinio ugdymo, pilietiškumo ir ekonomikos mokytojams, mokantiems 9-12 klasių moksleivius.

KAS SUDARO PROGRAMĄ?

Tai vienerių mokslo metų integruoto ugdymo medžiaga. Paruošta medžiaga nagrinėja problemas trimis sluoksniais – asmeniniu, visuomeniniu ir globaliu. Siūlome į problemas žiūrėti plačiau, pavyzdžiui, temoje „skurdas“ keliame asmeninę problemą – „Kaip galiu padėti skurstantiems?“, visuomeninę – „Ar įmanoma išspręsti skurdo problemą?“, globalią – „Kodėl pasaulyje vis dar egzistuoja badas?“

Platformą sudaro 31 pamoka, įvairiomis socialinėmis temomis, kiekviena pamoka padengia dalį bendrosiose ekonomikos, etikos, pilietiškumo programose nurodytų temų.

KĄ RASITE PAMOKOSE?

 Specialiai projektui kurtus animacinius vaizdo klipus – smalsumo sužadinimui kiekvienos pamokos pradžioje.

 Pilietinio, dorinio ugdymo ir ekonomikos bendrųjų programų temas, kurios bus susijusios su ta pamoka.

› Įvairias užduotis – nuo įrašų socialiniuose tinkluose analizės iki pasiūlymų susitikimams už klasės ribų.

› Orientacinius atsakymus tam, kad jaustumėtės užtikrintai. Nepamirškite, kad pateikti atsakymai yra tik vieni iš daugelio galimų variantų, nepriimkite jų kaip galiojančių nenuginčijamai, svarbiausia – skatinti mokinius savarankiškai mąstyti, įrodyti ir argumentuoti.

› Pasiūlymus projektams. Kiekvienos didžiosios temos paskutinės užduotys – tai trys žingsniai į finalinį temos rezultatą. Pradėdami vieną iš dešimties naujų temų – peržiūrėkite visų lygių paskutines užduotis ir suplanuokite nuoseklų išpildymą.

› Idėjas įsivertinimui. Kiekvienos pamokos pabaigoje pateikti klausimai, kad mokinys pats galėtų nuspręsti, ar suprato temą, jei ne – tobulinti konkrečius aspektus.

KAIP PRISIJUNGTI?

Norėdami prisijungti, mokytojai turi apsilankyti www.mokytojoknyga.lt puslapyje, užsiregistruoti „Pilietis per 31 valandą“ sistemoje (dešinėje ekrano pusėje), patvirtinsime registraciją ir galėsite naudotis interaktyvia mokytojo knyga.

 

Medžiagos „Pilietis per 31 valandą“ recenzija (autorė R. Aškinytė)


„Pilietis per 31 valandą“ pristatymą atsisiųskite čia

Integruoto socialinio ugdymo gaires atsisiųskite paspaudę čia


Švietimo ekspertės Marijos Vyšniauskaitės pranešimą „Kaip ugdyti socialiai sąmoningą moksleivį?“ galite žiūrėti čia:


Iniciatyvos autorius – Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centras.

Rėmėjai:

 


Susijusios naujienos

Rikiuoti: