Ekspertizė. Pandeminė kontrolė keliaujantiems per Lietuvos sieną kelia nesusipratimus (0)

Išnagrinėję įvažiuojančių į Lietuvą ir išvykstančiųjų iš Lietuvos pandeminės kontrolės priemones atkreipiame jūsų dėmesį, kad Vyriausybės ir kitų valdžios institucijų sprendimai yra pateikti sudėtinga kalba, neaiškiais tekstais, nukreipiant vis į kitus, vis detalesnius teisės aktus. Suvokti tokius sudėtingus tekstus ir padaryti teisingus sprendimus dėl keliautojui taikomų apribojimų yra sunku ir beveik neįmanoma, todėl reguliavimas gali būtų neveiksmingas. 

Tam, kad pandeminė sienų kontrolė būtų efektyviai vykdoma ir leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus, keliaujantiems pateikiamos taisyklės turi būti trumpos, skaidrios ir aiškios. Egzistuojantys teisės aktai turi būti peržiūrėti, tikrinant jų nuoseklumą ir informacijos aiškumą. Tikslinga pateikti keliaujantiems paprastą ir aiškų algoritmą, ką privalo daryti asmuo, jeigu jis atitinka vienokius ar kitokius kriterijus. Pavyzdžiui, keliaujančiam nurodžius, kad yra pasiskiepijęs dviem ES pripažintais skiepais ir/ar turi Europos žaliąjį pasą, jį reikia aiškiai ir nedviprasmiškai informuoti, ar izoliavimas ir kiti apribojimai jam yra taikomi. Jeigu apribojimai priklauso nuo lankytos valstybės, turėtų būti pateikti baigtiniai tokių šalių sąrašai. 

Kiekvienam atvejui turi būti aiškus algoritmas, kad žmogus, susiradęs jam tinkamus kriterijus, gautų aiškią informaciją apie jį saistančius apribojimus arba tokių apribojimų nebuvimą. Dabar pateikiami teisės aktai ir su jais susijusi informacija, deja, nesuteikia galimybės aiškiai suprasti reikalavimų, taigi ir juos pritaikyti.  

Jeigu yra reikalaujama informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) apie ypatingas aplinkybes, pavyzdžiui, jeigu asmuo žino, kad turėjo kontaktą su sergančiuoju, pasekmės turi būti aiškiai įvardintos būtent toje skaitymo atšakoje. Taip pat aiškiai ir skaidriai turi būti pateikiama informacija apie padarinius, kuriuos asmuo patirs, jeigu nebus laikomasi nustatytų prievolių. Jeigu keliautojas neturi skiepų ir neturi paso, bet atkeliauja iš nepaveiktų šalių (pateikiant konkretų sąrašą realiuoju laiku), tuomet jam izoliuotis yra nebūtina, tačiau privaloma padaryti testą nustatytą dieną. Ir vėlgi turi būti aiški informacija apie nustatytų taisyklių laužymo padarinius. 

Šalių sąrašai gali būti pateikiami dviem būdais: baigtinis sąrašas paveiktų šalių, stipriai ir mažai paveiktų šalių ir t.t., arba atvirkščiai – pateikiamas trumpas stipriai paveiktų šalių sąrašas ir toliau nurodoma, kad jeigu atvykstama iš šalies, kurios nėra sąraše, tuomet taikomi arba netaikomi išvardinti apribojimai. Svarbu, kad asmuo gebėtų aiškiai rasti tą šalį arba įsitikinti, kad pateiktame sąraše jo šalies nėra. Taip pat gali būti atskiras algoritmas tranzitiniams dalyviams. kad žmogui nereikėtų ieškoti tarp atskirų punktų, o visas jam galiojančių taisyklių režimas būtų išdėstytas nuosekliai ir aiškiai. Vertimai taip pat turi būti atlikti kokybiškai ir atsakingai patikrinti. Pastebima, kad šiuo metu juose yra dar daugiau nuokrypių bei erdvės interpretacijai.

Tik taip skaidriai formuluojant taisykles, galėtų būti reikalaujama, kad asmuo pasirašytų, jog susipažino su šiomis taisyklėmis, o ne su nuorodoje esančiais sudėtingais teisės aktais, kuriuose dar gausu nuorodų į kitus teisės aktus.

Tik tuomet galima būtų tikėtis, kad žmonės supranta nustatytas taisykles, o tik supratę jas jie galėtų atsakingai jas vykdyti. Nesupratęs taisyklių žmogus bus linkęs kuo mažiau save apriboti, o tai turės neigiamų padarinių pandemijos suvaldymui. Pagal LR Konstituciją įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, tačiau šis konstitucinis imperatyvas neatleidžia ir teisės aktų kūrėjų nuo atsakomybės laikytis teisėkūros principų, pagal kuriuos „teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas“. 

Pandemijos sienos kontrolė yra tik vienas iš pavyzdžių, parodančių, kokių padarinių turi perteklinis, į reguliuojamąjį asmenį neorientuotas ir jį ignoruojantis reguliavimas. Tikimės, kad šis atvejis, kai visi – valstybė ir piliečiai – esame itin priklausomi nuo gerų reguliavimo rezultatų, padės sutelkti valdžios institucijų dėmesį į visų reguliavimų kokybę.

Pateikiame nuorodas, su kuriomis į Lietuvą įvažiuojantį asmenį įpareigoja susipažinti „Keleivio forma“– tam, kad priimtų sprendimą dėl jį saistančių priemonių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

16 − fourteen =