Leidinys „Teisėkūros kokybės link. Ciklinės teisėkūros modelio diegimas“

Nuo teisėkūros proceso ir jo kokybės priklauso, ar teisinis reguliavimas yra aiškus, racionalus ir veiksmingas. Nekokybiškai atlikus pirmus teisės akto projekto rengimo žingsnius, teisėkūros kokybė toliau tik prastėja. O nesant stebėsenos mechanizmų, nekokybiškai parengti įstatymai lieka galioti. Tai, kad teisėkūra yra nekokybiška, lemia ne reikalavimų trūkumas, o jų nepaisymas.

Parsisiųskite leidinį

Situaciją pablogina tai, kad nėra numatyta atsakomybė už reikalavimų nevykdymą. Vienas iš galimų sprendimo būdų – traktuoti teisės aktų leidybą kaip ciklišką procesą, o ne linijinį, kaip dabar numato Teisėkūros pagrindų įstatymas. Tai leistų išvengti nekokybiškų įstatymų, mažinti nepagrįstą naštą, kurią patiria tiek piliečiai, tiek pats įstatymų leidėjas, priverstas nuolat lopyti ankstesnių nekokybiškų teisės aktų sukurtas spragas.

Leidinyje pateikiamas ciklinės teisėkūros modelis. Išskiriamos teisėkūros pilkosios zonos – tai etapai, kuriuose teisėkūros kokybei keliami reikalavimai yra dažniausiai neišpildomi ir kurių laikymosi neužtikrina veiksmingi mechanizmai. Nurodomi praktikoje kylantys iššūkiai užtikrinant teisėkūros kokybę skirtinguose jos etapuose ir galimybes ją gerinti.

Parsisiųskite leidinį

Projektą finansuoja