Pristatytas leidinys „Vertę visuomenei kurianti darbo migracijos sistema“

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI), atlikęs išsamią asmenų iš trečiųjų šalių įdarbinimo reguliavimo analizę, nustatė, kad migracijos procedūros neatitinka demografinės padėties bei šalies ekonomikos poreikių. 

Parsisiųskite leidinį

Su darbuotojų, tiek kvalifikuotų, tiek nekvalifikuotų, trūkumu susiduria gyventojai, kaip vartotojai, visi šalies ūkio sektoriai ir viešąsias paslaugas teikiančios institucijos. Reguliavimai neleidžia efektyviai ir greitai įdarbinti žmonių iš trečiųjų šalių, valstybės įstaigos dubliuoja darbdavio funkcijas, o taikomos darbo migracijos procedūros neatitinka jiems keliamų tikslų.

Nuolatinės pastangos įvesti dalinius palengvinimus patvirtina poreikį iš esmės tobulinti visą darbo imigracijos sistemą.

Šiame leidinyje „Vertę visuomenei kurianti darbo migracijos sistema“ pateikiama darbo migracijos sistemoje naudojamų įrankių analizė prisidėjo prie jau įgyvendintų patobulinimų ir brėžia pamatus nuosekliai tęsti pribrendusius pokyčius, kurie pagerintų darbo imigracijos sąlygas, viešojo administravimo kokybę ir šalies konkurencingumą. Nuo pokyčių greičio ir taiklumo priklauso Lietuvos ekonominė ir socialinė ateitis, taip pat valstybės tarnybos reputacija.

Parsisiųskite leidinį

Projektą remia