Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projekto ekspertinis vertinimas 

Darbdaviai skundžiasi, jog Lietuvoje trūksta ir žemos, ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Disbalansą darbo rinkoje signalizuoja ir išliekantis ypač aukštas laisvų darbo vietų lygis, nors nedarbas šalyje ir mažėja. Aukštas laisvų darbo vietų lygis yra itin žalingas ekonomikai, stabdo plėtrą, neleidžia sukurti daugiau gerovės ir didinti bendrojo vidaus produkto, atbaido investicijas iš užsienio. 

Įstatymo pakeitimo projektu siūloma atsisakyti patvirtintų įmonių sąrašo. Iki šiol jis leido užsieniečius priimti lengviau nei kitos, į sąrašą nepatekusios. Taip pat numatoma leisti darbdaviams pateikti informaciją apie užsieniečio kvalifikaciją arba darbo patirtį, o ne abu, kaip reikalaujama dabar.

Kitas svarbus pakeitimas – tai galimybė gauti leidimą gyventi Lietuvoje dar būnant užsienio valstybėje. Dabar leidimą gyventi užsienietis gali gauti tik fiziškai būdamas Lietuvos teritorijoje, o tam, kad į ją atvyktų, gali reikėti vizos. Priėmus minėtą pakeitimą, šio dokumento nebebūtų reikalaujama, o tai sutaupytų tiek laiko, tiek pinigų. Svarbu, kad tai sumažintų migracijos sistemos apkrovimą tais asmenimis, kurie neplanuoja dirbti Lietuvoje, o tik pasinaudoja informacinių sistemų spragomis.

Su visa analize galite susipažinti šioje nuorodoje.

Projektą remia