Konferencija „Socialiai sąmoningas mokinys: misija įmanoma“

Gegužės 14 dieną laukiame visų, Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, konferencijoje „Socialiai sąmoningas mokinys: misija įmanoma“.

Konferencijoje kalbėsimės apie paauglių, Z kartos mokymą pažinti socialinę tikrovę. Nagrinėsime integruoto ugdymo ir kitas metodikas, ugdant socialinį sąmoningumą. Kviesime ne tik išgirsti profesionalų pranešimus, bet ir įsitraukti į aktualias diskusijas. Edukologai, psichologai, organizacijų bei įstaigų atstovai dalinsis patarimais ir įžvalgomis.

Ši konferencija skirta mokytojams, ypač etikos, ekonomikos ir pilietinio ugdymo, taip pat integruoto ugdymo entuziastams, akademikams bei studentams. Konferencijos dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymas.

Dėl didelio susidomėjimo registraciją stabdome. Norintys gauti konferencijos video medžiagą, kreipkitės monika@llri.lt

Programa

Įspūdžiai iš konferencijos

Pranešėjai:

 

 

Filosofas, poetas, dėstytojas, Lietuvos edukologijos universiteto Filosofijos katedros vedėjas. Yra parašęs 7 vadovėlius suaugusiųjų švietimui, vidurinėms ir aukštosioms mokykloms. L. Degėsys yra ir monografijų, mokslinių straipsnių autorius, savo darbuose tyrinėjantis socialinę, meno ir ugdymo filosofiją. Du kartus apdovanotas Kultūros ministerijos premija už publicistiką ir Vyriausybės Kultūros ir meno premija už poeziją ir filosofinių esė knygas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus universiteto bei Vytauto Didžiojo universiteto docentė, edukologijos daktarė. E. Sakadolskienė gilinasi į mokytojų rengimą, daugiakultūrinį bei meninį ugdymą ir edukologijos tyrimus, aktyviai dalyvauja diskusijose apie dabartines švietimo problemas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psichologė, edukologė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir ekspertė, knygų „Vaikas pokyčių kelyje”, „Ypatingas vaikas: vienas ar kiekvienas” bendraautorė. Psichologė, daugiausiai dėmesio skirianti vaikų ir tėvų tarpusavio santykių stiprinimui, mokyklos ir šeimos partnerystės temai, gilinasi į Z kartos mokymosi subtilybes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo plėtotės centro socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė, atsakinga už pilietinį ugdymą mokyklose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro vadovė, pripažinto ir populiaraus vadovėlio „Ekonomika per 31 valandą“ bendraautorė, Vilniaus universiteto ekonomikos didaktikos lektorė. Savo straipsniuose, viešuose pasisakymuose M. Vyšniauskaitė atkreipia dėmesį į bendrojo lavinimo būklę Lietuvoje, švietimo sistemos spragas, siekia gerinti ekonominio ir socialinio raštingumo situaciją šalyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogas, Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, buvęs Švietimo ir mokslo viceministras. Mokyklos valdyme V. Bacys priima drąsius sprendimus tiek organizuojant ugdymo turinį, tiek įtraukiant mokinius, moksleivius ir tėvus į mokyklos valdymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Maisto banko“ komunikacijos ir plėtros vadovas, Vilniaus miesto Tarybos narys. V. Ilgius aktyviai dalyvauja iniciatyvose, susijusiose su socialinės atskirties grupių integracija, skurdo mažinimu, pilietiškumo, savanoriškumo skatinimu, kova su maisto švaistymu, filantropija, socialine rinkodara.