Visagino savivaldybė 2014

Visagino savivaldybė, surinkusi 52,3 balo iš 100, indekse užėmė 22 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni administracijos, biudžeto ir mokesčių sričių įvertinimai.

Administracijos srityje savivaldybei skirtas žemesnis įvertinimas dėl pripažinimo kalta pažeidus įstatymą arba administracinį teisės aktą. Išaugusi savivaldybės skola ir įsipareigojimai kreditoriams neigiamai paveikė biudžeto sritį. Dvigubai padidintas nekilnojamojo turto mokestis bei taikomas maksimalus 4 proc. tarifas nenaudojamai žemei lėmė pablogėjusią mokestinę aplinką.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertinta komunalinio ūkio, turto valdymo ir investicijų srityse. Savivaldybės administracijai atsisakius jai priklausančių automobilių, skirtas aukštesnis įvertinimas turto valdymo srityje. Žemesnės už šalies rajonų vidurkį vandens ir šilumos tiekimo kainos lėmė geresnį komunalinio ūkio srities rodiklį. Savivaldybėje daugėjo veikiančių ūkio subjektų, augo tiesioginės užsienio investicijos, interneto svetainėje yra pateikiama svarbiausia informacija investuotojui, – visa tai lėmė geresnį investicijų srities įvertinimą.

Visagino 1 Visagino 2 Visagino 3 Sutartinis žymėjimas rajonų