Vilniaus rajono savivaldybė 2014

Vilniaus raj. savivaldybė, surinkusi 44,3 balo iš 100, indekse užėmė 39 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni investicijų, turto valdymo bei biudžeto sričių įvertinimai.

Tik dalis nenaudojamo pastatų ir patalpų ploto yra įtraukta į privatizuojamų objektų sąrašą. Savivaldybei priklausančių objektų pardavimas taip pat vyksta lėtai. Išaugo savivaldybei priklausančių automobilių skaičius. Visa tai lėmė prastesnį turto valdymo srities įvertinimą. Neigiamai įvertintas savivaldybės skolos padvigubėjimas ir įsiskolinimų kreditoriams augimas. Investicijų srityje materialinės investicijos mažėjo 20 proc. (2012 m.), taip pat krito ir tiesioginės užsienio investicijos. Svarbu pažymėti, kad savivaldybė buvo nubausta pagal 4 konkurencijos įstatymo straipsnį dėl išskirtinių sąlygų suteikimo komunalinių paslaugų teikėjui.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertinta komunalinio ūkio, socialinės rūpybos ir administracijos srityse. Žemesnės už šalies rajonų vidurkį šilumos bei vandens kainos lėmė geresnį komunalinio ūkio srities įvertinimą. Prie jo prisidėjo ir nenuostolingai savo veiklą vykdyti pradėjusi savivaldybės šilumos tiekimo įmonė. Socialinės rūpybos srityje gerėjo daugelis rodiklių: mažėjo nedarbo lygis, socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičiai. Administracijos srityje gerai įvertinta tai, kad absoliuti dauguma (98,8 proc.) gyventojų prašymų buvo išnagrinėti laiku.

Vilniaus r 1Vilniaus r 2Vilniaus r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų