Vilkaviškio rajono savivaldybė 2014

Vilkaviškio raj. savivaldybė, surinkusi 49,7 balo iš 100, indekse užėmė 31 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni investicijų, turto valdymo ir biudžeto sričių įvertinimai.

Nenaudojamų pastatų plotas savivaldybėje išaugo beveik 9 kartus, tačiau tik dalis jo įtraukta į privatizuojamų objektų sąrašą, o ir pats turto pardavimas vyksta labai lėtai. Turto valdymo srityje neigiamai įvertintas ir administracijai priklausančių automobilių skaičiaus augimas. Dalis viešųjų pirkimų savivaldybėje buvo vykdoma ne (supaprastino) atviro konkurso būdu. Prie prastesnio biudžeto srities įvertinimo prisidėjo ir išaugę įsipareigojimai kreditoriams.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertinta komunalinio ūkio, švietimo ir sveikatos srityse. Komunalinio ūkio srities įvertinimas pakilo dėl šilumos ūkio plane numatytos konkurencinės zonos, t. y. teritorijos, kurioje vartotojai gali patys pasirinkti, kaip šildyti būstą. Švietimo srityje teigiamai įvertintas geriau nei šalies vidurkis išlaikytas lietuvių kalbos egzaminas. Didesnė privačiai dirbančių šeimos gydytojų dalis bei augantis jų pacientų skaičius lėmė geresnį sveikatos srities įvertinimą.

Vilkaviškio r 1 Vilkaviškio r 2 Vilkaviškio r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų