Varėnos rajono savivaldybė 2014

Varėnos raj. savivaldybė, surinkusi 43,2 balo iš 100, indekse užėmė 43 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni investicijų, sveikatos ir švietimo sričių įvertinimai.

Investicijų srityje mažėjo materialinių bei tiesioginių užsienio investicijų, buvo išduodama vis mažiau statybos leidimų ir verslo liudijimų. Nedidelis privačiai dirbančių šeimos gydytojų skaičius ir nuostolinga pirminės sveikatos priežiūros centro veikla lėmė blogesnę sveikatos srities situaciją. Didėjantis neefektyvumas išnaudojant mokyklų infrastruktūrą – t. y. vienam mokiniui tenka vis daugiau ploto, todėl šildymas reikalauja vis didesnės dalies bendrame švietimo išlaidų biudžete.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertinta komunalinio ūkio, socialinės rūpybos ir administracijos srityse. Žemesnės už šalies rajonų vidurkį šilumos bei vandens tiekimo kainos lėmė geresnį komunalinio ūkio srities įvertinimą. Socialinės rūpybos srityje gerėjo socialinės pašalpos bei būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų rodikliai. Taip pat sumažėjo ilgalaikių bedarbių. Administracijos sritis geriau įvertinta dėl to, kad 2013 m. visi gyventojų prašymai buvo išnagrinėti laiku.

Varėnos r 1 Varėnos r 2 Varėnos r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų