Utenos rajono savivaldybė 2014

Utenos raj. savivaldybė, surinkusi 59 balus iš 100, indekse užėmė 9 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai aukščiausia iki šiol savivaldybės užimta vieta Lietuvos savivaldybių indekse. Tai nulėmė geresnis švietimo, komunalinio ūkio bei socialinės rūpybos sričių vertinimas.

Komunalinio ūkio srityje geresnį nei praėjusiais metais įvertinimą lėmė žemesnės už šalies vidurkį vandens bei šilumos kainos. Švietimo srityje gerai įvertinti lietuvių kalbos egzamino rezultatai – daugiau nei penktadalis mokinių iš egzamino gavo daugiau nei 75 proc. Mažesnis socialinės pašalpos bei būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičius lėmė išaugusį socialinės rūpybos srities įvertinimą.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai biudžeto, sveikatos ir investicijų srityse. Išaugusi savivaldybės skola ir įsiskolinimai kreditoriams neigiamai paveikė biudžeto sritį. Blogai vertinta ir tai, kad savivaldybėje didelė dalis viešųjų pirkimų vyko ne (supaprastinto) atviro konkurso forma. Investicijų srityje išsiskiria ypač mažas išduodamų statybos leidimų skaičius, mažiau išduota ir verslo liudijimų.

Utenos r 1 Utenos r 2 Utenos r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų