Ukmergės rajono savivaldybė 2014

Ukmergės raj. savivaldybė, surinkusi 43,1 balo iš 100, indekse užėmė 44 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Aukštesnę nei praėjusiais metais vietą Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė geresnis komunalinio ūkio, švietimo ir administracijos sričių vertinimas.

Nenuostolingai vykdyta šilumos ir vandens tiekimo įmonių veikla lėmė geresnį komunalinio ūkio srities įvertinimą. Teigiamą poveikį turėjo ir žemesnė už šalies rajonų vidurkį vandens kaina. Švietimo srityje gerai įvertinta tai, jog lietuvių kalbos egzaminas išlaikytas geriau nei vidutiniškai šalyje, o išlaidos aplinkos išlaikymui švietimo biudžete nesiekia šalies vidurkio. Administracijos srityje gerai įvertintas rodiklis – laiku išnagrinėta gyventojų prašymų dalis.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai sveikatos, investicijų ir turto valdymo srityse. Nuostolingai pradėjęs veikti pirminės sveikatos priežiūros centras pakenkė sveikatos srities įvertinimui. Maži vienam gyventojui tenkančių materialinių ir tiesioginių užsienio investicijų rodikliai – nė vienas nesiekia šalies vidurkio. Turto valdymo srityje prastai vertinamas išaugęs savivaldybei priklausančių automobilių skaičius bei didelis nenaudojamų patalpų plotas.

Ukmergės r 1 Ukmergės r 2 Ukmergės r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų