Tauragės rajono savivaldybė 2014

Tauragės raj. savivaldybė, surinkusi 37,9 balus iš 100, indekse užėmė 47 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemiausią iki šiol turėtą poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni turto valdymo, sveikatos bei investicijų sričių įvertinimai.

Išaugo ir šalies vidurkį pralenkė savivaldybei priklausančių automobilių skaičius, be to, buvo privatizuotas du kartus mažesnis patalpų plotas, todėl turto valdymo sritis įvertinta prasčiau nei praėjusiais metais. Savivaldybėje padaugėjo viešajame sektoriuje dirbančių šeimos gydytojų ir sumažėjo privačiai šias paslaugas teikiančių asmenų, o pirminės sveikatos priežiūros centrai dirbo nuostolingai, todėl gautas žemesnis sveikatos srities įvertinimas. Investicijų sritis blogiau įvertinta  dėl sumažėjusių materialinių investicijų, mažesnio išduotų statybos leidimų bei verslo liudijimų skaičiaus.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertinta švietimo, socialinės rūpybos ir administracijos srityse. Buvo efektyviai panaudota mokyklų infrastruktūra, o mokinių egzaminų rezultatai – aukšti. Mažėjantis nedarbo lygis bei socialinės pašalpos gavėjų skaičius lėmė geresnį socialinės rūpybos srities įvertinimą. Tauragės raj. savivaldybė administracijos srityje išsiskyrė visada laiku išnagrinėdama gyventojų prašymus.

Tauragės r 1 Tauragės r 2 Tauragės r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų