Užduotys moksleiviams: kas nutiktų, jei minimalus mėnesinis atlyginimas būtų 2 000 eurų?

Minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) klausimas 2012 m. žiemą buvo tapęs karščiausiai aptarinėjama problema ne tik televizorių ekranuose, bet ir kiekvienuose namuose prie vakarienės stalo. Nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė į dvi visiškai priešingas stovyklas: vieni teigė, kad minimalų mėnesinį atlyginimą kelti būtina tam, kad jį uždirbantiems būtų lengviau gyventi. Kita stovyklos pusė šaukė, jog minimalaus atlyginimo pakėlimas yra tiesus kelias į bankrotus ir bedarbystę.

30

Kuri iš šių pusių buvo teisi? Kodėl tai ypatingai turėtų rūpėti moksleiviams ir studentams, kurie dar net nedirba? Pagelbėja ar padaro meškos paslaugą minimalaus atlyginimo nustatymas mažiausiai uždirbantiems? Ir išvis kaip žinoti kiek uždirbti yra teisinga, sąžininga ir ne gėda?

ATLYGINIMAS (wage) – užmokestis už darbą.

Iš kur žinoti kiek pinigų prašyti, einant į darbo pokalbį? Iš kur darbdavys žino kiek siūlyti? Kiekvienoje konkrečioje situacijoje atsakymai būtų skirtingi. Štai viena jų: Braisas ir Vilis dirba banglenčių instruktoriais Kanarų saloje. Braisas yra darbštus ir patyręs darbuotojas, jis per vieną dieną gali pravesti keturias pamokas, jo klientai banglente čiuožti išmoksta po pirmųjų penkių pamokų. O štai Vilis – naujokas saloje, jis nemėgta persistengti, daro pertraukas ir per dieną praveda tik dvi pamokas, jo klientams prireikia dešimties pamokų tam, kad išmoktų valdyti banglentę.

Braisas naudoja specialias banglentes pradedantiems, kurios jiems padeda greičiau išmokti išsilaikyti ant vandens. Vilis tokių banglenčių dar neturi, todėl jam ir prireikia dvigubai daugiau laiko, norint žmones išmokyti pradinių įgūdžių.

31

Akivaizdu, kad Braisas yra dvigubai produktyvesnis ir todėl uždirba dvigubai daugiau už Vilį. Juk klientai moka už pamokas ir suteiktus įgūdžius. Braisas treniruoja labiausiai užsispyrusius ir išmokti čiuožti norinčius turistus. Viliui atitenka vaikai ir pramogautojai, tačiau jis dėl to nepergyvena, nes turi laiko poilsiui, be to yra atsipalaidavęs, todėl labai mėgstamas tokių klientų. Tokie du skirtingi instruktoriai puikiai tenkina Kanarų banglenčių mokyklos savininką, jis mielai jiems moka susitartą atlygį.

MINIMALUS ATLYGINIMAS (minimum wage) – valdžios nustatyta mažiausia galima užmokesčio už darbą suma.

Įsivaizduok, kad abu vaikinai dar daugiau nuotykių trokšdami išsikrausto į Gy salą, kurioje nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas banglentininkams – 2 000 Eur.

Saloje jie pasibeldžia į vietinės banglenčių mokyklos savininko duris su prašymu priimti į darbą. Abu banglentininkai pristato savo patirtį, galimybes ir naudojamą techniką. Ir Braisą, ir Vilį tenkina tas pats atlyginimas, kurį jie uždirbo Kanaruose. Braisas pasiruošęs intensyviai vesti pamokas, o Vilis nori pasideginti ir apžiūrėti naująją salą, todėl darbui gali skirti tik pusę dienos.

Gy salos banglenčių mokyklai trūksta instruktorių, todėl jie mielai priimtų abu vaikinus. Deja, jiems abiems tektų mokėti mažiausiai po 2 000 Eur. Nepamirškime, kad dalį nuo gaunamo atlyginimo dar reikia sumokėti mokesčiams, vadinasi vaikinai per mėnesį turėtų pravesti pamokų ne mažiau kaip už 2 500 Eu (jei Gy galiotų tokie mokesčiai kaip Lietuvoje), iš kurių 1 450 Eur įkristų į jų kišenes, o likę 1 052 Eur į Gy valdžios biudžetą. Braisas per mėnesį šią sumą uždirbtų – už jo pamokas klientai tiek sumokėtų, o štai Vilis – ne, todėl jo įdarbinimas banglenčių mokyklos savininkui būtų nuostolingas t. y. jis pats iš savo kišenės turėtų Viliui primokėti pusę sumos. Taigi, Braisas skrodžia Gy bangas, o Vilis grįžta į degintis į Kanarus, kur nėra nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio.

35

Ši dviejų banglentininkų istorija įrodo, kad:

  1. Atlyginimo dydis yra susitarimo tarp darbdavio ir darbuotojo reikalas.
  2. Atlyginimo dydį lemia: asmeniniai gebėjimai, produktyvumas, technologijos, darbo pasiūla ir paklausa.
  3. Minimalaus mėnesinio atlyginimo (mma) nustatymas gali atimti darbą iš ne tokių patyrusių, ne tokių produktyvių, technologijų nenaudojančių ir todėl darbo rinkoje mažą paklausą turinčių žmonių.

Pažiūrėk vaizdo įrašą (https://goo.gl/5Br5z7) ir atlik užduotis.

36

Išnaudotojas Edgaras

1 UŽDUOTIS: padėk kablelį toje sakinio vietoje, kad jo reikšmė atitiktų video herojaus Saimono nuomonę.

MMA KELTI NETEISINGA PANAIKINTI.

2 UŽDUOTIS: pateik 3 šią nuomonę pagrindžiančius argumentus:

3 UŽDUOTIS: kas apsaugotų darbuotojus nuo nepelnytai mažo atlyginimo jei nebūtų MMA įstatymo?

4 UŽDUOTIS: kodėl pakėlus/įvedus minimalų mėnesinį atlyginimą video herojus Saimonas ir šios pamokos herojus Vilis neteko darbo?

Pasitikrink! Atsakymų gairės: goo.gl/qCpb6c