Švenčionių rajono savivaldybė 2014

Švenčionių raj. savivaldybė, surinkusi 43,5 balo iš 100, indekse užėmė 41 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesnis investicijų, turto valdymo bei mokesčių sričių vertinimas.

Investicijų srityje blogiausiai įvertintas ypač mažas veikiančių ūkio subjektų skaičius. Be to, išduota mažiau verslo liudijimų. Savivaldybėje didėjo nenaudojamų pastatų plotas bei nebuvo vykdoma privatizacija – visa tai pablogino turto valdymo srities įvertinimą. Padidintas nekilnojamojo turto mokestis bei taikomas maksimalus 4 proc. tarifas nenaudojamai žemei pablogino mokestinę aplinką.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertinta švietimo, socialinės rūpybos bei komunalinio ūkio srityse. Geresnį švietimo srities įvertinimą lėmė šalies vidurkį lenkiantis mokyklų tinklo panaudojimo efektyvumas. Tai užtikrina, kad didesnė dalis švietimui skiriamų lėšų atitenka mokymosi proceso gerinimui, o ne aplinkos išlaikymui. Situacija gerėja ir dėl mažėjančio ilgalaikių bedarbių bei socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus. Viena žemiausių šalyje vandens kaina bei šalies rajonų vidurkio nesiekianti šilumos kaina lėmė aukštesnį įvertinimą komunalinio ūkio srityje.

Švenčionių r 1 Švenčionių r 2 Švenčionių r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų