Širvintų rajono savivaldybė 2014

Širvintų raj. savivaldybė, surinkusi 55,5 balo iš 100, indekse užėmė 15 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Aukštesnę nei praėjusiais metais vietą Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė geresnis komunalinio ūkio, turto valdymo bei socialinės rūpybos sričių vertinimas.

Komunalinio ūkio sritis aukščiau įvertinta dėl nenuostolingai pradėjusios dirbti šilumos tiekimo įmonės. Turto valdymo srityje geresnį įvertinimą lėmė sumažėjęs savivaldybei priklausančių patalpų plotas. Teigiamai vertinama ir aktyviau nei praėjusiais metais vykdyta privatizacija. Gerėjimas socialinės rūpybos srityje matomas iš mažėjančio nedarbo lygio, socialinės pašalpos bei būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičių.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai investicijų, sveikatos bei švietimo srityse. Materialinėms investicijoms sumažėjus trečdaliu, mažiau išduota ir verslo liudijimų – tai lėmė blogesnį investicijų srities įvertinimą. Nuostolingai pradėjus veikti pirminės sveikatos priežiūros centrui, skirtas žemesnis sveikatos dalies balas. Švietimo srityje situacija blogėjo dėl mažesnio efektyvumo panaudojant mokymosi įstaigų infrastruktūrą.

Širvintų r 1 Širvintų r 2 Širvintų r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų