Šilalės rajono savivaldybė 2014

Šilalės raj. savivaldybė, surinkusi 42 balus iš 100, indekse užėmė 46 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemiausią iki šiol turėtą poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesnis turto valdymo, sveikatos bei švietimo sričių vertinimas.

Turto valdymo srityje neigiamai įvertintas išaugęs savivaldybei priklausančių automobilių skaičius. Prastesnį įvertinimą lėmė ir didesnis nenaudojamų patalpų plotas bei sustojusi privatizacija. Dalis gydymo įstaigų dirbo nuostolingai, tačiau prastą sveikatos srities balą nulėmė sumažėjęs pas privačius šeimos gydytojus besigydančių gyventojų skaičius. Didėjant vienam mokiniui tenkančiam mokyklų plotui, mažėjo patalpų panaudojimo efektyvumas. Be to, mokinių egzaminų rezultatai buvo prasti.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertinta komunalinio ūkio, mokesčių ir biudžeto srityse. Nenuostolingai pradėjusi veikti savivaldybei priklausanti vandens tiekimo įmonė bei žemesnė už šalies rajonų vidurkį šilumos kaina lėmė aukštesnį komunalinio ūkio srities įvertinimą. Žemiausi šalyje žemės mokesčio tarifai prisidėjo prie mokestinės aplinkos gerėjimo. Biudžeto srityje teigiamai įvertintas įsiskolinimų kreditoriams mažėjimas.

Šilalės r 1 Šilalės r 2 Šilalės r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų