Šiaulių rajono savivaldybė 2014

Šiaulių raj. savivaldybė, surinkusi 45,7 balo iš 100, indekse užėmė 36 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesnis investicijų, sveikatos bei biudžeto sričių vertinimas.

Sveikatos sektoriuje blogai įvertintas konkurencijos nebuvimas tarp privačiame ir valstybiniame sektoriuje dirbančių šeimos gydytojų, o lyginant su praėjusiais metais daugiau gydymo įstaigų dirbo nuostolingai. Mažėjančios tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos rodo apie neigiamus pokyčius investicinėje aplinkoje. Prastai įvertinta tai, jog didelė dalis viešųjų pirkimų buvo vykdyti renkantis ne pačias skaidriausias – t. y. ne (supaprastintus) atvirus konkursus – formas.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertinta komunalinio ūkio bei švietimo srityse. Efektyviau nei vidutiniškai šalyje naudojamos lėšos mokyklų patalpų išlaikymui bei aukšti mokinių lietuvių kalbos egzamino rezultatai teigiamai paveikė švietimo srities įvertinimą. Komunalinio ūkio srityje geresnį rezultatą lėmė žemesnės nei vidutiniškai šalyje šilumos bei vandens kainos.

Šiaulių r 1 Šiaulių r 2 Šiaulių r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų