Šalčininkų rajono savivaldybė 2014

Šalčininkų raj. savivaldybė, surinkusi 43 balus iš 100, indekse užėmė 45 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Aukštesnę nei praėjusiais metais vietą Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė geresnis komunalinio ūkio, švietimo bei socialinės rūpybos sričių vertinimas.

Komunalinio ūkio srityje šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo bei daugiabučių namų administravimo paslaugų teikimu rūpinasi savivaldybės įmonės, kurioms pradėjus vykdyti nenuostolingą veiklą skirtas aukštesnis įvertinimas nei praėjusiais metais. Įvertinimą pagerino ir žemiau rajonų savivaldybių vidurkio esanti šilumos kaina. Didėjo mokyklų patalpų panaudojimo efektyvumas, kadangi didesnė lėšų dalis atitenka mokymosi proceso užtikrinimui, o ne aplinkos išlaikymui. Nedarbo lygio bei socialinės pašalpos gavėjų dalies mažėjimas teigiamai paveikė socialinės rūpybos įvertinimą.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai sveikatos, investicijų bei mokesčių srityse. Dėl išaugusio šeimos gydytojų valstybiniame sektoriuje skaičiaus ir nuostolingai dirbusio pirminės sveikatos priežiūros centro, skirtas prastesnis sveikatos srities įvertinimas. Investicinė aplinka blogėjo dėl mažėjančių tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui. Maksimalus 4 proc. tarifas nenaudojamai žemei neigiamai paveikė mokestinės aplinkos vertinimą.

Šalčininkų r 1 Šalčininkų r 2 Šalčininkų r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų