Šakių rajono savivaldybė 2014

Šakių raj. savivaldybė, surinkusi 32,4 balo iš 100, indekse užėmė 51 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai aukščiausia iki šiol pasiekta savivaldybės pozicija Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresnis švietimo, mokesčių bei turto valdymo sričių vertinimas.

Savivaldybėje lietuvių kalbos valstybinis egzaminas buvo išlaikytas geriau nei vidutiniškai šalyje, o švietimui skiriamos lėšos panaudojamos efektyviai – didžioji jų dalis tenka mokymosi procesui, o ne aplinkos išlaikymui. Mokesčių srityje teigiamo įvertinimo sulaukė maksimalaus 4 proc. tarifo nenaudojamai žemei netaikymas. Išaugus privatizuotam patalpų plotui, skirtas didesnis turto valdymo srities įvertinimas.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni nei praėjusiais metais įvertinimai komunalinio ūkio, investicijų bei biudžeto srityse. Vandens kaina gyventojams Šakių raj. savivaldybėje viena mažiausių šalyje, tačiau savivaldybei priklausanti vandens tiekimo įmonė dirba nuostolingai. Žemesnis įvertinimas komunalinio ūkio srityje skirtas ir dėl šalies vidurkį lenkiančios šilumos kainos. Investicijų srityje labiausiai pablogėjo materialinių investicijų rodiklis. Pastarosios sumažėjo 767 Lt vienam gyventojui. Biudžeto srityje neigiamai įvertintas skolos augimas nuo 16 iki 26 proc. savivaldybės pajamų. Viešieji pirkimai dažniausiai vykdyti renkantis mažiau skaidrius būdus, o ne (supaprastintus) atvirus konkursus.

Šakių r 1Šakių r 2 Šakių r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų