Rietavo savivaldybė 2014

Rietavo raj. savivaldybė, surinkusi 55,6 balo iš 100, indekse užėmė 13 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai aukščiausia iki šiol savivaldybės užimta pozicija Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresni komunalinio ūkio, socialinės rūpybos ir biudžeto sričių įvertinimai.

Atliekų surinkimo paslaugas pradėjus teikti privačiam teikėjui ir savivaldybei priklausančiai centralizuoto vandens tiekimo įmonei nustojus dirbti nuostolingai, skirtas aukštesnis įvertinimas komunalinio ūkio srityje. Nedarbo lygio mažėjimas bei socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus kritimas teigiamai paveikė socialinės rūpybos sritį. Viešieji pirkimai buvo vykdomi tik (supaprastintų) atvirų konkursų forma – tai pagerino biudžeto srities įvertinimą. Visi gyventojų prašymai savivaldybėje išnagrinėjami laiku, laikantis numatytų taisyklių. Administracijos sritis geriau įvertinta ir dėl to, kad pradėjo taikyti kokybės vadybos metodus.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni nei praėjusiais metais įvertinimai investicijų, mokesčių bei administracijos srityse. Žemiausias galimas balas investicijų srityje savivaldybei skirtas dėl to, kad nėra tiesioginių užsienio investicijų. Be to, buvo išduota mažiau verslo liudijimų. Mokesčių srityje neigiamai įvertinta galimybė skirti maksimalų 4 proc. tarifą nenaudojamai žemei.

Rietavo r 1 Rietavo r 2 Rietavo r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų