Raseinių rajono savivaldybė 2014

Raseinių raj. savivaldybė, surinkusi 45,1 balo iš 100, indekse užėmė 37 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni biudžeto, investicijų ir socialinės rūpybos sričių įvertinimai.

Biudžeto srityje neigiamai įvertinta tai, jog dalis viešųjų pirkimų vyko ne (supaprastinto) atviro konkurso forma, taip neužtikrinant didžiausio galimo skaidrumo. Mažesnės nei praėjusiais metais materialinės investicijos, išduodamų verslo liudijimų ir statybų leidimų skaičių sumažėjimas lėmė prastesnį investicijų srities įvertinimą. Neigiamai įvertinti dideli ilgalaikių bedarbių ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičiai.

Savivaldybė aukščiau nei praėjusiais metais įvertinta švietimo, turto valdymo bei transporto srityse. Gerai įvertintas efektyvus švietimui skiriamų lėšų panaudojimas, kai dauguma jų tenka mokymosi procesui užtikrinti, o ne aplinkai išlaikyti. Transporto srityje gerą įvertinimą pelnė nenuostolingai dirbusi savivaldybei priklausanti transporto paslaugas teikianti įmonė. Nenaudojamų patalpų plotui sumažėjus apie du kartus ir keletą kartų išaugus privatizuotų patalpų plotui, geriau įvertinta turto valdymo sritis.

Raseinių r 1 Raseinių r 2 Raseinių r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų