Radviliškio rajono savivaldybė 2014

Radviliškio raj. savivaldybė, surinkusi 53,4 balo iš 100, indekse užėmė 19 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai aukščiausia iki šiol savivaldybės užimta pozicija Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresnis administracijos, sveikatos ir investicijų sričių vertinimas.

Savivaldybėje taikomi kokybės valdymo metodai, o gyventojų prašymai beveik visada (95 proc. atvejų) išnagrinėjami laiku. Geresnis nei praėjusiais metais įvertinimas sveikatos srityje skirtas dėl savivaldybėje veiklą pradėjusio privačiai dirbančio šeimos gydytojo. Augantis veikiančių ūkio subjektų skaičius ir tiesioginės užsienio investicijos rodo gerėjančią situaciją investicijų srityje.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni švietimo ir biudžeto sričių įvertinimai. Didelė dalis švietimui skirtų lėšų tenka patalpų išlaikymui, o ne tiesioginiam mokymosi procesui. Biudžeto srityje neigiamai įvertinta tai, jog didelė dalis viešųjų pirkimų vyko ne (supaprastinto) atviro konkurso forma, taigi nebuvo užtikrintas didžiausias galimas skaidrumas.

Radviliškio r 1 Radviliškio r 2 Radviliškio r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų