Šešėlinė ekonomika Baltijos jūros regione

RemelisKo siekiame?

Tarpvalstybiniu Šešėlinės ekonomikos Baltijos jūros regione projektu siekėme išsamiai išanalizuoti šešėlinę ekonomiką Baltijos šalyse, Lenkijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje. Taip pat paskatinti faktais pagrįstas diskusijas ir svarbius politinius šešėlinės ekonomikos mažinimo sprendimus Baltijos jūros regione.

Kokie mūsų uždaviniai?

  • Įvertinti šešėlinės ekonomikos mastą tiriamose valstybėse;
  • Suteikti tvirtą pagrindą sistemingiems šešėlinės ekonomikos tyrimams pasirinktose Baltijos jūros regijono valstybėse;
  • Parengti šešėlinės ekonomikos mažinimo rekomendacijas;
  • Įgyvendinti politikos skatinimo ir viešinimo kampaniją;
  • Didinti visuomenės informuotumą apie šešėlinės ekonomikos apimtis, priežastis ir pasėkmes pasirinktose valstybėse ir tarptautiniu mastu;
  • Tapti patikimu duomenų ir įžvalgu apie šešėlinę ekonomiką šaltiniu tiriamose šalyse.

Ką veikiame?

  • Atlikame šešėlinės ekonomikos tyrimus pasirinktose šalyse ir viešinsime jų rezultatus;
  • Rengėme tarptautinę konferenciją šešėlinės ekonomikos tema;
  • Vykdome visuomenės informavimo kampanijas ir platiname ataskaitas apie šešėlinę ekonomiką atskirose šalyse.

Su kuo bendradarbiaujame?

Projekte dalyvavo keturios nevyriausybinės organizacijos: Mises institutas Estijoje, Pilietinės plėtros forumas (FOR) Lenkijoje, Timbro Švedijoje, Baltarusijos strateginių tyrimų institutas (BISS), ir pirmaujantys Latvijos SEE mokslininkai Rygoje.

Tarptautinė konferencija „Šešėlis ekonomikoje: nuo priežasčių iki politikos strategijų“

LLRI: trečdalis gyventojų turi šešėlyje dirbančių artimųjų, beveik pusė perka iš nelegalių pardavėjų