Prienų rajono savivaldybė 2014

Prienų raj. savivaldybė, surinkusi 37,1 balo iš 100, indekse užėmė 49 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę poziciją nei praėjusiais metais Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesnis komunalinio ūkio, mokesčių ir biudžeto sričių vertinimas.

Šalies rajonų vidurkį viršijančios šilumos bei vandens tiekimo kainos lėmė prastesnį nei praėjusiais metais komunalinio ūkio srities įvertinimą. Prie to prisidėjo ir nuostolingai dirbusi savivaldybei priklausanti vandens tiekimo įmonė. Mokestinėje aplinkoje neigiamai įvertintas maksimalaus 4 proc. tarifo taikymas nenaudojamai žemei. Biudžeto srityje augo skola bei įsipareigojimai kreditoriams.

Savivaldybė geriau įvertinta administracijos, socialinės rūpybos bei investicijų srityse. Materialinėms investicijoms išaugus beveik iki 50 proc., gautas geresnis nei praėjusiais metais investicijų srities balas. Mažėjantis bedarbių bei socialinės pašalpos gavėjų skaičius teigiamai paveikė socialinės rūpybos įvertinimą. Administracijos srityje gerai įvertintas gyventojų prašymų nagrinėjimas pagal įstatymų numatytus terminus, tokie prašymai išnagrinėti laiku 99 proc. visų atvejų.

Prienų r 1 Prienų r 2 Prienų r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų