Plungės rajono savivaldybė 2014

Plungės raj. savivaldybė, surinkusi 68 balus iš 100, indekse užėmė 2 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Savivaldybės pozicija išliko nepakitusi dėl geresnių nei praėjusiais metais įvertinimų komunalinio ūkio, švietimo ir socialinės rūpybos srityse, tačiau blogesnio rezultato sveikatos, biudžeto bei investicijų srityse.

Šildymo paslaugas teikianti savivaldybės įmonė veikė nuostolingai, tačiau šildymo kainos išliko žemiau šalies vidurkio. Išaugus mokyklų tinklo efektyvumui, didesnė švietimui skiriamų lėšų dalis atiteks ne aplinkos išlaikymui, o mokymosi procesui gerinti. Didžiausias pagerėjimas socialinės rūpybos srityje įvyko dėl socialinės paramos ir būsto šildymo išlaidų kompensaciją gaunančių asmenų skaičiaus sumažėjimo.

Užimti aukštesnę nei praėjusiais metais poziciją savivaldybei sutrukdė prastesnis įvertinimas mokesčių, biudžeto bei investicijų srityse. Dalis savivaldybės viešųjų pirkimų vyko pasirenkant mažiau skaidrias pirkimo formas, o ne (supaprastintus) atvirus konkursus. Neigiamai biudžeto sritį paveikė ir išaugę įsiskolinimai kreditoriams. Investicijų srityje blogesnį įvertinimą lėmė mažesnės nei praėjusiais metais materialinės ir užsienio investicijos. Mokestinėje aplinkoje neigiamai įvertintas maksimalaus 4 proc. tarifo taikymas nenaudojamai žemei.

Plungės r 1 Plungės r 2 Plungės r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų