Pasvalio rajono savivaldybė 2014

Pasvalio raj. savivaldybė, surinkusi 49,8 balo iš 100, indekse užėmė 30 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Aukštesnę nei praėjusiais metais savivaldybės poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė geresnis turto valdymo, švietimo ir socialinės rūpybos sričių vertinimas.

Daugiau nei trečdaliu sumažėjus nenaudojamų patalpų plotui, pagerėjo turto valdymo srities situacija. Išaugus mokyklų tinklo efektyvumui, didesnė švietimui skiriamų lėšų dalis atiteko ne patalpų išlaikymui, o mokymosi procesui gerinti. Socialinės rūpybos srityje teigiamai įvertintas nedarbo lygio mažėjimas bei daugiau nei 20 proc. sumažėjęs socialinės paramos gavėjų skaičius.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesnis įvertinimas investicijų ir mokesčių srityse. Materialinių investicijų sumažėjo daugiau nei trečdaliu. Taip pat buvo išduota mažiau statybos leidimų bei verslo liudijimų. Mokesčių srityje neigimai įvertintas maksimalaus 4 proc. tarifo taikymas nenaudojamai žemei.

Pasvalio r 1 Pasvalio r 2 Pasvalio r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų