Panevėžio rajono savivaldybė 2014

Panevėžio raj. savivaldybė, surinkusi 53 balus iš 100, indekse užėmė 20 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę poziciją nei praėjusiais metais nulėmė blogesni sveikatos, investicijų ir biudžeto sričių įvertinimai.

Žemą sveikatos srities vertinimą lėmė nuostolinga gydymo įstaigų veikla bei tai, kad savivaldybėje nėra privačiai dirbančių šeimos gydytojų. Savivaldybėje mažėjo tiesioginių užsienio bei materialinių investicijų. Buvo išduodama vis mažiau verslo liudijimų. Auganti savivaldybės skola neigiamai paveikė biudžeto srities įvertinimą.

Savivaldybė geriau nei praėjusiais metais įvertina komunalinio ūkio, administracijos bei švietimo srityse. Aukštesnis įvertinimas komunalinio ūkio srityje skirtas dėl vandens ir šilumos kainų, nesiekiančių šalies vidurkio. Absoliuti dauguma (97,5 proc.) iš gyventojų gautų prašymų buvo išnagrinėti per įstatymuose numatytą laiką – tai pagerino administracijos srities įvertinimą. Lietuvių kalbos egzaminą gerai išlaikiusių mokinių dalis nuo visų laikiusiųjų atitiko šalies vidurkį.

Panevėžio r 1 Panevėžio r 2 Panevėžio r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų