Pakruojo rajono savivaldybė 2014

Pakruojo raj. savivaldybė, surinkusi 52,3 balo iš 100, indekse užėmė 21 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai aukščiausia iki šiol savivaldybės užimta pozicija Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresnis švietimo, komunalinio ūkio ir investicijų sričių vertinimas.

Geriau optimizuotas mokyklų tinklas leido efektyviau panaudoti švietimui skiriamas lėšas didesnę dalį skiriant mokymosi procesui užtikrinti, o ne infrastruktūrai išlaikyti. Aukštas įvertinimas komunalinio ūkio srityje skirtas už nenuostolingai veikiančią savivaldybei priklausančią šilumos tiekimo įmonę bei specialiajame šilumos ūkio plane numatytą konkurencinę zoną, t. y. teritoriją, kurioje laisvai pasirenkamas šilumos tiekėjas. Investicijų sritis išsiskyrė išaugusiomis užsienio investicijomis.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni įvertinimai sveikatos, turto valdymo bei socialinės rūpybos srityse. Sveikatos sritis žemai įvertinta už nuostolingą gydymo įstaigų veiklą bei privačių šeimos gydytojų nebuvimą. Savivaldybė 2013 m. metais tapo naujos įmones akcininke, taip pat nevykdoma savivaldybei priklausančių nenaudojamų patalpų privatizacija. Socialinės rūpybos srities įvertinimą neigiamai paveikė būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų pagausėjimas.

Pakruojo r 1 Pakruojo r 2Pakruojo r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų