Pagėgių savivaldybė 2014

Pagėgių raj. savivaldybė, surinkusi 55,3 balo iš 100, indekse užėmė 16 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai aukščiausia iki šiol pasiekta savivaldybės pozicija Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresnis švietimo, administracijos ir socialinės rūpybos sričių vertinimas.

Teigiamai įvertintas efektyvus švietimui skirtų lėšų panaudojimas: mažiau nei ketvirtadalis atitenka infrastruktūros išlaikymui. Absoliuti dauguma (95 proc.) prašymų savivaldybėje išnagrinėjami per įstatymuose numatytus terminus, tai ypač pagerino administracijos srities balą. Mažėjantis nedarbo lygis bei socialinės pašalpos gavėjų skaičius teigiamai atsiliepė socialinės rūpybos sričiai.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesnis nei praėjusiais metais įvertinimas investicijų bei mokesčių srityse. Ypač žemas užsienio investicijų lygis, išduodama mažai verslo liudijimų. Nekilnojamojo turto tarifas padidintas nuo 0,3 iki 0,75 proc., o nenaudojamai žemei taikomas maksimalus 4 proc. tarifas – tai neigiamai paveikė mokestinės aplinkos vertinimą.

Pagėgių r 1 Pagėgių r 2 Pagėgių r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų