Neringos savivaldybė 2014

Neringos savivaldybė, surinkusi 51,1 balo iš 100, indekse užėmė 26 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Aukštesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė geresnis švietimo, mokesčių bei turto valdymo sričių vertinimas.

Savivaldybėje optimizuota švietimo infrastruktūra. Tai sumažino išlaidas, skiriamas patalpų ir aplinkos išlaikymui, ir leido didesnę lėšų dalį panaudoti mokymosi procesui gerinti. Mokesčių srityje teigiamo įvertinimo sulaukė netaikomas maksimalus 4 proc. tarifas apleistai žemei. Savivaldybėje neliko nenaudojamų patalpų, todėl aukščiau nei praėjusiais metais įvertinta turto valdymo sritis.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė suprastėję įvertinimai socialinės rūpybos, biudžeto bei administracijos srityse. Augantis nedarbo lygis neigiamai paveikė socialinės rūpybos sritį. Biudžeto srityje beveik dvigubai išaugo savivaldybės skola bei pagausėjo viešųjų pirkimų, vykdomų ne (supaprastinto) atviro konkurso būdu. Savivaldybėje netaikyti kokybės valdymo metodai, todėl skirtas žemesnis administracijos srities balas.

Neringos 1 Neringos 2 Neringos 3 Sutartinis žymėjimas rajonų