Stebime valdžią. Individualios veiklos pajamų mokesčio tarifo pokyčiai

Žinių radijo laidoje „Ekonomika šiandien“ apžvelgiama „Stebime valdžią“ rubrika. Liepos 28 d. laidoje Kotryna Tamkutė, Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Vitė, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos vadovas Egidijus Mackevičius ir įdarbinimo įmonės „On Top Group“ direktorius Saulius Drazdauskas kalbasi apie migracijos procedūrų sudėtingumą bei galimybę užsieniečiams įsidarbinti Lietuvoje.

Stebime valdžią

Stebime valdžią

Nepritariame

Praeitą savaitę vėl pasigirdo siūlymai padidinti individualios veiklos pajamų mokesčio tarifą didžiausias pajamas gaunantiems asmenims. Šiuo metu pajamos iš individualios veiklos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu, o su darbo santykiais susijusios pajamos iki 60 vidutinio atlyginimo dydžio – 20 proc. tarifu, virš šios ribos – 32 proc. tarifu. Taip pat individualią veiklą vykdantys asmenys turi galimybę nedeklaruoti faktinių išlaidų, o pasinaudoti 30 proc. mokestinių pajamų susimažinimu be išlaidas pagrindžiančių dokumentų. 

Mokestinių režimų su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir pajamoms iš individualios veiklos suvienodinimas būtų žalingas, nes neskatintų rinktis individualios veiklos kaip pragyvenimo šaltinio, kai pats žmogus susikuria sau darbo vietą ir pats rūpinasi savo pajamų šaltiniu. 30 proc. atskaitymų iš mokestinių pajamų panaikinimas taip pat užkrautų individualios veiklos vykdytojus papildoma buhalterine našta, į kūrybą nukreiptą energiją įpareigotų skirti mokesčių optimizavimui ir buhalterinei veiklai. Užsiimančių individualia veikla: ir pagal pažymą, ir pagal verslo liudijimą, apmokestinimas kyla iš skirtingo jų pajamų pobūdžio ir prisiimamos atsakomybės. Tokios pajamos yra negarantuotos, neperiodinės, savarankiškai veikiantis asmuo pats prisiima riziką ir atsakomybę. Tuo tarpu atlyginimas už samdomą darbą tiesiogiai nepriklauso nuo įmonės uždirbto pelno ar patirto nuostolio.

Visą laidą žiūrėkite čia.