„Realistinė ekonomikos analizė II“ dalyviams – knygų rinkinys už specialią kainą

Visiems, gruodžio 3-5 dienomis dalyvausiantiems kursuose „Realistinė ekonomikos analizė II“ LLRI siūlo įsigyti knygų rinkinį specialia kaina: 6 knygos už vos 10 Eur!

REA knygos

  • „Pinigai ir verslo ciklai“ – tai straipsnių rinktinė, susidedanti iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, M. Rothbard rašinys „Ką valdžia padarė su mūsų pinigais“, yra priminimas apie pinigų kilmę, jų reikšmę ekonomikai. Čia išsamiai atskleidžiama, kodėl valstybė perėmė pinigus iš rinkos ir kaip šie tapo infliacijos šaltiniu. Antrojoje dalyje pateikiami Ludwigo von Mises, Gottfriedo Haberlerio, Murray N. Rothbardo, Friedricho A. Hayeko ir Rogerio W. Garrisono straipsniai apie verslo ciklą ir ekonomines depresijas, kuriuose pateikiami ir sprendimai, kaip išvengti ekonomikos svyravimų. Plačiau…
  • „Konkurencija, monopolija ir karteliai“ – knyga, kurioje nagrinėjami konkurencijos politikos pamatai, vėliau leidžiantys pagrįstai įvertinti konkrečias nuostatas, sutinkamas laikraščių puslapiuose. Knyga pristato kitokį požiūrį į konkurencijos problemas. Kodėl natūraliomis monopolijomis laikomose rinkose galima ir būtina konkurencija, bet ne valstybės įmonių monopolija? Koks yra tikrasis kartelių poveikis konkurencijai ir efektyvumui? Atsakymai į šiandien itin aktualius gyvenimiškus klausimus priklauso nuo to, ar  turime teisingų žinių pagrindus. Juos įgyti padės P. Salin, F. A. Hayek, A.Degutis ir kiti. Plačiau…
  • Rinktinėje „Rinka ir moralė“ yra aptariamas rinkos ir moralės santykis, verslininko vaidmuo visuomenėje, pateikiamas rinkos vertinimas krikščionybės požiūriu. Knygoje paneigiami paplitę mitai, kad laisvoji rinka yra amorali. Priešingai – įrodoma, kaip rinka skatina ir stiprina moralų elgesį. Kaip teigia vienas rinktinės autorių Henry Hazlitt, „Kapitalizmo sistema, laisvoji rinka, yra laisvės, teisingumo ir produktyvumo sistema. Visais šiais atžvilgiais ji yra nepalyginamai pranašesnė už prievartines alternatyvas. Šios trys dorybės yra neatskiriamos. Kiekviena išplaukia iš kitos. Tik būdami laisvi žmonės gali būti moralūs. Tik jeigu jie turi pasirinkimo laisvę, apie juos galima sakyti, kad jie skiria gėrį nuo blogio.“ Plačiau…
  • „Kaina rinkoje“ skirta tiems, kurie žino, jog kaina nėra tik skaičius etiketėje ir siekia susisteminti bei pagilinti savo žinias apie rinkos kainą kaip kertinį ekonomikos reiškinį. Knygoje pateikiami Nobelio premijos laureatų F.A. von Hayeko bei M. Friedmano, austrų ekonomikos giganto L. von Miseso, Lietuvos skaitytojams jau pažįstamo H. Hazlitto bei kitų autorių darbai padės suprasti kainos vaidmenį rinkoje, kainodaros procesą, kainų reguliavimo padarinius, pateiks istorinį diskursą, o taip pat paaiškinimą, dėl ko ekonomistai kartais nesusišneka su buhalteriais. Prasmingai praleistas laikas su šia knyga leis jums neužkliūti už ekonominio populizmo akmenų ir turėti tvirtą nuomonę apie laisvų kainų svarbą. Plačiau…
  • „Verslininko vaidmuo“ – naujausias Lietuvos laisvosios rinkos instituto leidinys. Knygoje pateikti tekstai įvairiapusiškai atskleidžia verslininko ir verslumo vaidmenį visuomenėje ir ekonomikoje. Rinktinėje parodoma, kaip verslininkai konkuruodami dėl klientų rinkai pritaiko naujausius išradimus ir inovacijas. Atskleidžiama, kokius motyvus verslininkams sukuria pelnas ir nuostolis, kaip jų sprendimus veikia rizika ir neužtikrintumas. L. H. Rockwell jaunesnysis, F. H. Knightas, Ayn Rand ir kiti straipsnių autoriai analizuoja, kuo skiriasi verslininko, biurokrato ir vadybininko vaidmenys. Plačiau…
  • „Pinigų socializmas“ – populiariausia Lietuvos laisvosios rinkos instituto išleista knyga. Joje R. Baaderis pateikia tiek 2008 m. ekonominės depresijos priežasčių analizę, tiek moksliškai tiksliai rodo išsigelbėjimo kelius. Tik nedaug pasaulio ekonomistų numatė dabartinę pasaulinę finansų krizę. Visi jie be išimčių priklauso austrų ekonomikos mokyklai, kurios žymiausias atstovas yra Nobelio premijos laureatas Friedrichas A. von Hayekas. Kaip ir daugelis „austrų“ JAV, R. Baaderis tiksliai numatė 2007 m. prasidėjusią finansų krizę. 2005 m. pasirodžiusi jo knyga „Geld, Gold und Gottspieler“ (Pinigai, auksas ir žaidimas Dievu) buvo su paantrašte „Kitos pasaulinės ekonomikos krizės išvakarėse“. Ši, šešioliktoji, jo knyga yra paskutinis ir pats garsiausias šio puikaus vokiečių libertaro raginimas pabusti. Plačiau…