Kolokviumas: tarpdisciplinės studijos „Stoka, moralė ir viešoji politika“ argumentai

Lapkričio 17 dieną Lietuvos laisvosios rinkos institutas rengia dalykinį koliokviumą, kuriame per stokos prizmę bus naujai pažvelgta į laisvės, moralės ir laisvosios rinkos sąsajas iš filosofijos, psichologijos, teologijos, sociologijos ir ekonomikos perspektyvų. Koliokviumo programoje numatytos 4 sesijos: pinigų politikos, socialinės rūpybos, darbo rinkos ir paternalizmo politikos srityse.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas jau antrus metus vykdo projektą „Stoka, moralė ir viešoji politika”. Netrukus pasirodys kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institute išleista straipsnių rinktinė „Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė“. Viso projekto metu stoka nagrinėjama iš skirtingų humanitarinių ir socialinių disciplinų perspektyvos. Studijų tikslas – permąstyti fundamentalią stokos prasmę, aktualizuoti santykį su ja. Skirtingų prieigų dėka ištirti įvairūs stokos aspektai leidžia susidaryti kompleksinį šio reiškinio vaizdą, aiškinti stokos vaidmenį būtyje, žmogaus ir visuomenės gyvenime.

Koliokviume dalyvaus 25 viešosios politikos institutų ir pilietinių organizacijų atstovai iš įvairių Europos šalių.