Koliokviumas „Stoka, moralė ir viešoji politika“

Lietuvos laisvosios rinkos institutas organizavo dalykinį koliokviumą, kuriame per stokos prizmę naujai pažvelgta į laisvės, moralės ir laisvosios rinkos sąsajas iš filosofijos, psichologijos, teologijos, sociologijos ir ekonomikos perspektyvų. Koliokviumo programoje vyko 4 sesijos: pinigų politikos, socialinės rūpybos, darbo rinkos ir paternalizmo politikos srityse.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas jau antrus metus vykdo projektą „Stoka, moralė ir viešoji politika”. Viso projekto metu stoka nagrinėjama iš skirtingų humanitarinių ir socialinių disciplinų perspektyvos. Studijų tikslas – permąstyti fundamentalią stokos prasmę, aktualizuoti santykį su ja. Skirtingų prieigų dėka ištirti įvairūs stokos aspektai leidžia susidaryti kompleksinį šio reiškinio vaizdą, aiškinti stokos vaidmenį būtyje, žmogaus ir visuomenės gyvenime.

Koliokviume dalyvavo viešosios politikos institutų ir pilietinių organizacijų atstovai iš įvairių Europos šalių: Ispanijos, Ukrainos, Bulgarijos, Slovėnijos, Serbijos, Gruzijos, Lenkijos, Vengrijos ir kitų.