Kaip gerinsime teisėkūrą?


Teisėkūra Lietuvoje savo kokybe neprilygsta reikiamiems reikalavimams – daugelis teisės aktų priimami skubotai, dažnai keičiami ar yra neefektyvūs. Kokie galimi šios problemos sprendimo būdai?

Nuo teisėkūros proceso ir jo kokybės priklauso, ar teisinis reguliavimas yra aiškus, racionalus ir veiksmingas. Nekokybiškai atlikus pirmus projekto rengimo žingsnius, teisėkūros kokybė toliau tik prastėja. O nesant stebėsenos mechanizmų, nekokybiškai parengti įstatymai lieka galioti, taip kurdami visuomenei nereikalingą naštą, sudarydami prielaidas biudžeto lėšas naudoti neefektyviai.

Apie visa tai laidoje diskutuoja Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras.

 

 

 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Daugiau skaitykite šioje nuorodoje