Žemės ūkio ministerija kuria naujus rinkos suvaržymus

Žemės ūkio ministerija planuoja įgyvendinti vartotojams kenksmingas bei Vyriausybės programai prieštaraujančias protekcionistines priemones, teigia Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI).

 

Sausio 22 d. Žemės ūkio ministerijoje vykusiame pasitarime dėl „Lietuvos sodininkystės-daržininkystės produkcijos rinkos talpos ir apsaugos” tiek ministerijos, tiek žemės ūkio produkcijos gamintojų atstovai vieningai sutarė sugriežtinti importuotojo pažymėjimų išdavimą, paspartinti privalomųjų kokybės reikalavimų vaisiams ir daržovėms įvedimą, taip pat kurti naują kontrolės instituciją.

 

LLRI atkreipia dėmesį į tai, kad numatomi reguliavimai prieštarauja Vyriausybės programinei nuostatai sudaryti visiems vienodas verslo sąlygas bei pačių minėto pasitarimo organizatorių įvardytam tikslui „sudaryti vienodas sąlygas Lietuvos sodininkystės-daržininkystės produkcijos augintojams bei importuotojams aprūpinti Lietuvos rinką vaisiais ir daržovėmis”. Akivaizdu, kad verslo problemas bandoma spręsti ne rinkoje, o valdžios intervencijų ir protekcijos pagalba.

 

Siūlomas vidaus rinkos protegavimas ribotų konkurenciją bei sumažintų vietinių augintojų paskatas gaminti tai, ko reikia vartotojams, kurti perspektyvius verslus, ieškoti naujovių. Numatomi reguliavimai būtų ypač nuostolingi smulkiems vietiniams augintojams, kadangi padidintų jų išlaidas naujiems reikalavimams tenkinti, pažymėjimams gauti ir kitai biurokratijai.

 

Ministerijos planai kurti dar vieną mokesčių mokėtojų išlaikomą kontrolės instituciją prieštarauja Vyriausybės siekiui mažinti biurokratiją bei kontroliuojančių institucijų skaičių. Be to, reikia ne deklaratyviai griežtinti importo kontrolę pasienyje, bet užtikrinti, kad visos mokesčių mokėtojų išlaikomos institucijos atliktų savo darbą.

 

Kol ministerijoje kuriami su Vyriausybės programa nieko bendra neturintys planai, programiniai darbai nevyksta. Numatomos protekcionistinės priemonės ne tik prieštarauja rinkiminiams įsipareigojimams „iš esmės spręsti ekonomines kaimo problemas”, bet ir stabdo reformas žemės ūkyje.

 

LLRI ragina ministerijos atstovus atsisakyti planų įvesti naujus rinkos suvaržymus bei kurti naujas kontrolės institucijas.