Vyriausybė raginama pritarti Saulėtekio kontroliuojančių institucijų biurokratizmo mažinimo pasiūlymams

Balandžio 10d., pirmadienį, Vyriausybėje bus svarstomi kontroliuojančių institucijų biurokratizmo mažinimo pasiūlymai, paruošti Saulėtekio komisijos darbo grupės, vadovaujamos Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidento Ugniaus Trumpos.

 

Darbo grupė konstatuoja, kad biurokratinius barjerus verslui daugiausiai sukuria verslą prižiūrinčių institucijų nepagrįstos funkcijos ir pernelyg dideli įgaliojimai. Šios institucijos savavališkai interpretuoja įstatymų nuostatas, nepagrįstai išplečia savo teises ir kompetencijos ribas, voliuntaristiškai taiko represinius kontrolės metodus, dubliuoja kitų institucijų funkcijas ir reikalauja vis didesnių lėšų savo veiklai iš mokesčių mokėtojų kišenės.

 

Darbo grupė paruoštas pasiūlymų paketas leistų greitai reformuoti kontrolės institucijų darbą ir sumažinti biurokratiją. Siekiant, kad reforma paliestų kuo platesnį kontrolės institucijų ratą, kurių šiuo metu yra apie 80, buvo paruošti bendri kontrolės veiklą ribojantys principai, kuriuos galima įgyvendinti papildant Viešojo administravimo įstatymą, Vyriausybės įstatymą arba kitus įstatymus, susijusius su normų nustatymu ir įgyvendinimu.

 

Tokių principų įgyvendinimas priverstų kontrolės institucijas griežtai vykdyti įstatymų nuostatas, planuoti kontrolę ir prižiūrėti ją vykdančius asmenis, tiksliai ir laiku informuoti verslininkus apie reikalavimus ir kontroliuojamos veiklos sąlygas. Verslo kontrolės institucijos privalo atsakyti ir atlyginti už klaidingų veiksmų ir neteisėtų sankcijų padaromą žalą, atsiskaityti visuomenei apie panaudojamas lėšas ir veiklos rezultatus.

 

Darbo grupė siūlo panaikinti akivaizdžiai nereikalingus, nepagrįstus ir kitas kontrolės funkcijas dubliuojančius biurokratinius suvaržymus. Visų pirma siūloma atsisakyti privalomų transporto važtaraščių, archaiškos darbo laiko kontrolės, vykdomos privalomų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pagalba. Taip pat siūloma automatiškai pripažinti Europos Sąjungos šalių išduodamus prekių kokybės sertifikatus, supaprastinti įmonių atskaitomybę ir informacijos teikimą Sodrai, Mokesčių inspekcijai ir Statistikos departamentui, reformuoti įmonių įregistravimo ir išregistravimo tvarką.