Protestuojama prieš senosios sistemos sąlygotas problemas

Žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų bei kitų intervencijų į santykius žemės ūkyje didinimas neišspręstų esminių žemdirbių problemų. LLRI įspėja, kad protesto akcijos metu kai kurių žemdirbių ir politikų iškelti reikalavimai yra žalingi ne tik perdirbėjams ir vartotojams, bet ir patiems žemdirbiams. Valstybės parama tik atidėtų problemų sprendimą ir sukurtų nepagrįstus žemdirbių lūkesčius, o už tai sumokėtų mokesčių mokėtojai.

 

Vyriausybės nustatomos kainos neatspindi rinkos poreikių, iškraipo žmonių motyvacijas, teigia LLRI ekspertai. Dėl per aukštų supirkimo kainų perdirbėjai patirdavo nuostolius, negalėdami pelningai parduoti ar eksportuoti produkcijos, laiku neatsiskaitydavo su žemdirbiais. Kainų liberalizavimas buvo gerokai pavėluotas – daugybė perdirbėjų jo sulaukė jau būdami ties bankroto riba. Tad šiandien protestuojama prieš senosios sistemos sąlygotus masinius neatsiskaitymus su žemdirbiais.

 

LLRI kviečia susitelkti ne protesto akcijoms, bet naujos sistemos sutvirtinimui – tiek ekonominiu, tiek moraliniu požiūriu. Tik laisvais susitarimais grindžiami santykiai bei į tikrus vartotojų poreikius nukreipta veikla leis ūkininkams ir perdirbėjams pasiekti maksimalią naudą. Tik šis kelias užtikrins santarvę ir atkurs žemės ūkio lygiavertiškumą tarp kuriančiųjų Lietuvos gerovę.