Lizingo veikla naujuoju Civiliniu kodeksu gali būti sužlugdyta

Naujasis Civilinio kodekso projektas, kurį Seimas planuoja priimti kitą savaitę, būtų pražūtingas lizingo veiklai, tvirtina Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertai.

 

Civilinio kodekso 6 knygos, reglamentuojančios atskiras prievolių rūšis, projekte numatoma uždrausti lizinguoti daiktus vartojimo tikslais. Be to, lizingo veiklai numatomi nauji biurokratiniai barjerai – lizingo veiklos licencijavimas, lizingo sutarčių registras.

 

LLRI atkreipia dėmesį, kad įgyvendinus tokias nuostatas, sumažės konkurencija ir bus smarkiai apribotos galimybės naudoti lizingą. Tai turės neigiamų pasekmių ir vartotojams, ir ūkio subjektams, ir lizingo bendrovėms.

 

Civilinio kodekso 6 knygos projekte yra ir daugiau nuostatų, kurios trukdytų plėtotis civiliniams santykiams – netikslus aukos reglamentavimas, praktiškai panaikintas netesybų institutas.

 

LLRI siūlo atsisakyti nuostatų, kurios sužlugdytų teisėtas, vartotojams tarnaujančias veiklas, bei atsižvelgti į kartu su Lizingo asociacija pateiktus pasiūlymus dėl lizingo reglamentavimo.

 

LLRI yra pateikęs pastabas ir pasiūlymus Pastabos dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso projekto šeštosios knygos.